Apollon Kimdir?

0

Eski Yunan Mitolojisinde Apollon, Apollon’un hikayesi, Apollon kimdir, hakkında bilgi.

APOLLON

Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısıdır. Tanrıların en büyüğü Zeus’la, tanrıçalardan Leto’nun (Latone’nin) oğlu, Av Tanrıçası Diana’nın (Artemis’in) ikiz kardeşidir. Yunan asıllı olmaktan çok Anadolu asıllı olduğu sanılan Apollon çeşitli işlerin tanrısıdır. Tarım, ve Hayvancılığın Tanrısı, gelişen gençliğin koruyucusudur. Dünyanın ışıklı tarafının hakimidir, gümüş yayından fırlayan oklarla dünyanın karanlık kuvvetlerini perişan eder. Annesi Leto’ya yaklaşan dev Tityos ve Delphoi civarlarını yağma eden canavar Python’u mahvetmiş, Khryses’e hakaret ettikleri için Troia önündeki Yunanlılara veba saçan oklarını yağdırmıştır. Aynı zamanda insanlara deva veren bir tanrı olan Apollon geleceği önceden bildirir, şairleri, müzisyenleri korur, Tanrılar Kurulu’nda lir çalardı.

Apollon hakkında türlü efsaneler vardır. Leto, ikiz kardeşlere gebe kaldığı zaman, Evlenme Tanrısı Hera onu kıskanmıştı. Her yerden kovulan Leto en sonunda denizlerde yüzen ve kuvvetli direklerle deniz dibine çivilenen Delos Adası üzerindeki Kyntfyos Dağı’nda çocuklarını dünyaya getirebileceği bir yer buluncaya kadar diyar diyar dolaşmak zorunda kaldı. Çocukların doğumundan sonra bu ada Leto’nun da, çocukların da çok sevdiği bir yer oldu.

Apollon’un Daphne’ye karşı olan aşkı da başka bir efsanedir. Korkak Daphne tanrının arzusunu reddetmek için bir defne dalı şekline girer.


Leave A Reply