Araba Sevdası Kitap Özeti Karakterler Yorumlar, Recaizade Mahmut Ekrem

12

Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı kitabı konusu, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. Araba Sevdası kitabı ile ilgili bilgi.

Araba Sevdası Özet

Araba Sevdası Özet

Kitabın Adı: Araba Sevdası
Yazarı: Recaizade Mahmut Ekrem

Kitabın Özeti:

Bihruz Bey bir Osmanlı paşasının oğludur. Evde özel hocalardan yarım yamalak bir eğitim görmüştür. Alafrangalığa özenir, süsü, gösterişi sever. Şık giyinir. Şımarık, sorumsuz bir gençtir. Her fırsatta az buçuk bildiği Fransızcasıyla terziler, ayakkabıcılar ve garsonlarla konuşur. Böylece, Batılı olduğunu sanır.

Devrin pahalı eğlence yerlerinde arabasıyla piyasa yapar. Bir gün Çamlıca tepesine çıkar. Güzel bir arabada sarışın, kibar görünüşlü bir kız görür. Hemen ona aşık olur. Ertesi hafta yine oraya gider. Bin bir özenle yazdığı mektubu kızın arabasına atar. Fakat o günden sonra onu bir daha göremez. Yemeden içmeden kesilir, zayıflar. İşini, annesini ihmal eder. Arkadaşlarından Keşfi Bey aşkını öğrenir. Ona kızın öldüğünü, ailesini yakından tanıdığını, bir de ablası bulunduğu söyler. Bihruz Bey bu yalana inanır.

Aradan günler geçer, Bihruz Bey’in aşkı yavaş yavaş küllenir. Şehzadebaşında dolaşırken, tutulduğu kıza rastlar. Fakat onun sevgilisi değil, ablası olduğunu düşünür. Güçlükle kadının yanına yaklaşır, üzüntüsünü bildirir, kızkardeşine olan aşkından söz eder. Mezarının yerini sorar. Kadın güler. Bihruz Bey’e onunla nerede karşılaştığını açıklar ve kızkardeşi bulunmadığını söyler. Alaylı kahkahalar atar. Bihruz Bey düştüğü kötü durumdan kurtulmak ister. Fakat pot üstüne pot kırarak daha gülünç olur. Utançtan kıpkırmızı kesilir. Sonra, bir yolunu bularak oradan sıvışır.

Kitap Hakkında Yorumlar – Yargı:

«Eserde, Batılılaşmayı hazmedemeyen züppe tipi yerilmiştir. Romanın kahramanı Bihruz Bey, birçok noktalarda, Ahmet Mithat’ın Felatun Bey’ine benzemektedir. Vakası 1869 yılında geçen eser, gözlemlere dayanarak, realist bir yöntemle yazılmıştır.» (Cevdet Kudret).

«Recaizade Ekrem‘in Araba Sevdası romanı, yalın bir realist metodla ele alınmış değildir ve doğrudan doğruya realistlere bağlanma iddiasında da değildir, fakat kuruluşu, mevzuu, tipleri, psikolojik tahlilleri, tasvirleri bakımından Türk realist romanına önemli bir örnek teşkil edecek mahiyettedir.» (Güzin Dino).

«Recaizade‘nin Araba Sevdası gibi tam bir müşahade mahsulü ve realist ölçüde bir romanı yazabilmesi her zaman için çözülmeye ihtiyacı olacak muammalardandır. Vak’anın geçiş zamanının muharririn gençlik zamanına rastlamış olması, Recaizade’nin bir gençlik hatıra ve müşahedesini canlandırmış olması ihtimalini hatıra getirebilir.» (Mustafa Nihat Özön).

«Romanda mevzu basit ve şahıslar çok az olmakla beraber, mevcut şahısları bize tanıtmakta çok başarılı olmuştur. Ekrem Bey’in başka yazılarındaki üslubunda görülen tekellüf bu romanın üslubunda görülmez. Alafrangalığa özenen bir gencin gülünç hayatını tasvir ederken çok hakiki sahneler meydana getirmeğe muvaffak olmuştur.» (Agah Sırrı).

«Muharrir oldukça zengin ve beyinsiz bir delikanlının geçirdiği bir aşk macerası etrafında günün terbiye meseleleri, özel ders veren ecnebiler, alafrangalık merakı gibi devrin içtimai dertlerini toplar. Yalnız kitabın bir kusuru vardır; o da Ekrem Bey’in hiç yapamayacağı işe, hiciv ve mizaha merak etmesidir. Bu yüzden üslubu beyhude yere ağırlaşır ve roman hızını kaybeder.» (Ahmet Hamdi Tanpınar).


12 yorum

  1. Romanda çoğunlukla osmanlıca kelimeler kullanılmıştur.Arada Fransızca kelimeler de kullanılmaktadır.Araba sevdası romanının dili bu yüzden anlaşılır nitelikte değildir?

Leave A Reply