Arabistan Çölü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Oldukça geniş bir alana yayılmış olan Arabistan Çölü bölgesi ile ilgili coğrafi ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Arabistan Çölü

ARABİSTAN ÇÖLÜ, Kuzeydoğu Afrika’da, Doğu Mısır’da, Nil Irmağı ile Kızıldeniz arasında, güneydoğudan Sudan’a kadar uzanan çöllük bölgeye verilen isimdir.

Adını, Arabistan’a olan yakınlığı ya da Mısır’a ilk gelen göçebe Arapların yurdu olmasından alan çölün bir adı da Doğu Çölü’dür. Nil’in batısındaki Libya Çölü’nün tersine, çok dağlık olup derin vadilerle parçalanmıştır. Bu bölgedeki Cebel Şuayib (1.183 m), Mısır’ın en yüksek doruğudur. Kızıldeniz’e yakın bazı dağların alçak yamaçları, kış yağmurlarından sonra otsu bir bitki örtüsüyle kaplanır.

Tarih. Somaki taş ocaklarıyla ünlü Arabistan Çölü, Eski Mısırlıların yapılarında kullandıkları taşlar için önemli bir kaynaktı. Mısır, güney ülkeleriyle ticaret bağları kurduğu zaman burası önemli bir kervan yolu durumuna geldi. 3. yüzyılda, ilk Hıristiyan keşişi Aziz Antonius’un bu çöle çekilip, kendini dış dünyadan soyutlayarak çile çektiği manastır hala ayaktadır. Çöl, günümüzde Huryada çevresinde çıkarılan petrol ve Kuseyir yakınında işletilen fosfat yataklarıyla önemli bir mineral kaynağıdır. Çölde üç göçer-konar boy yaşar. Arabistan kökenli Maazalar, Berberi soyundan olmalarına karşın, genelde Arapça konuşan Ababdalar ile Berberice konuşan Bejaların bir kolu olan Bişarinler, Bişarinler en iyi cins beyaz deve yetiştiricisi olarak ünlüdür. “Arabistan Çölü” adı, Arabistan Yarımadası’ndaki öteki çöller için de geçerlidir.

Advertisement

Leave A Reply