Araf Ne Demek?

0

Araf ne demektir? İslamiyete göre Araf nerededir, özellikleri, Araf hakkında bilgi.

Araf; Arapça bir isim olup “her şeyin tümseği, yüksek yer” mânasına gelen “Arf” kelimesinin çoğuludur. A’raf denildiğinde daha çok Cennet ile Cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri anlaşılır. İmam-ı Suyuti “A’raf Cennetin sûrudur” demiştir.

Kur’an-ı Kerim’de A’raf isimli bir sûre vardır. Müfessirler A’raf ehlinin kimler olduğu hususunda çeşitli görüşler ortaya atmışlardır.

Bunlara göre A’raf ehli ya sevap bakımından en şerefli ve büyük insanlar; Peygamberler, melekler veya şehitler, yahut iyilik ve kötülükleri eşit olan bazı Müslümanlar, veyahut da fetret devirlerinde ölen müşrik çocuklardır. Hasan-ı Basri: “Onlar Cennet ehliyle Cehennem ehlini tanımak ve birbirinden ayırt etmek üzere Allah’ın seçip tayin buyurduğu kimselerdir.” demiştir.


Leave A Reply