Araf Nedir?

0
Advertisement

İslamiyet inancına göre Araf nedir? Araf ne demek, ne anlama gelir ve İslam inancındaki Araf hakkında genel bilgiler.

İslam inanışına göre Cennetle Cehennem arasındaki yere Araf denir. Kuran’ın 7. suresi de bu adı taşır. Surede Cennetliklerle Cehennemliklerin bir sur ile ayrılacakları, bu surun üstünde bulunacak kimselerin Cennetliklerle Cehennemlikleri alametlerinden tanıyacağı belirtilmektedir.

Araf «yüksek yer» anlamına gelen Arapça «urf» kelimesinin çoğuludur. Bazı kimseler de kelimenin «bilmek» anlamında olan «irfan» dan geldiğini söylerler. Sure her iki anlamı da doğrulayacak bir ifade taşımaktadır. Çünkü Araf ehli hem Cennetle Cehennem arasındaki sûrun tepesinde bulunacak, hem de Cennetlik ve Cehennemlikleri tanıyabileceklerdir. Taberi’nin bir nakline göre de Araf, Cennetle Cehennem arasındaki bir tepedir, günah ve sevapları müsavi olanlar burada tutunurlar.

Müslüman inanışı Araf’takilerin sonradan Cennete gireceği merkezindedir.

Advertisement

Leave A Reply