Aralık Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Aralık ne anlama gelir? Aralık kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ara
“İki masa arasında bir metre aralık var.”
2. Uygun, elverişli durum, fırsat
3. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor
4. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel
5. Tuvalet
6. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas
7. Yarı açık, tam kapanmamış
“İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu.” – Ç. Altan
8. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre
9. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık
10. İki nota arasındaki perde uzaklığı
11. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk
“Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır.”
12. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık
1. yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak

2. harfler veya satırlar arasında boşluk bırakmak

Dar bir çelik veya çatlak çevresinde veya bunların içerisinde ortaya çıkan bir paslanma türü
O sırada
“O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış, savuşmuş.” – M. Ş. Esendal
Benzinli motorların bujilerinin elektrotları veya buji tırnakları arasında bulunan boşluk
İki perde arasında yapılan koro, bale, monolog vb. eğlendirici oyun
Bir ara
“Bir aralık bir odada yalnız kalmış oluyoruz.” – A. Ağaoğlu
Tavan arası
Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verilmesi sırasında geçen kısa süre


Leave A Reply