Arapaho Yerlileri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuzey Amerika’da yaşayan Arapaho yerlileri ile ilgili olarak genel bilgiler. Arapaholar kimlerdir ne gibi özellikleri vardır.

Arapaho Yerlileri

Arapaholar, 19. yüzyılda Kuzey Amerika’ nın Platte ve Arkansas ırmakları boyunca yaşamış Ovalar Bölgesi Yerlileri. Algonkin dil öbeğine bağlı bir dil konuşan Arapaho-ların sözlü gelenekleri, bu halkın bir zamanlar doğudaki ormanlık bölgelerde yerleşik köy yaşamı sürdürdüğünü ve tarımla uğraştığını düşündürür. Zamanla batıya doğru göç etmişler, 1830’dan sonra kuzey ve güney kollarına ayrılmışlardır. Güney kolu, Arkansas Irmağı çevresindeki bölgeye yerleşmiştir. Arapahoların, iki ya da üç kez daha kollara bölündüğü sanılmaktadır.

Ovalar Bölgesi’nin öteki Yerli halkları gibi Arapaholar da göçebeydi. Tepee denen çadırlarda yaşarlardı. Geçimlerini bizon avcılığıyla sağlar, Mandanalar, Arikara-lar ve Güneybatı’daki İspanyol yerleşmeleri ile ticaret yaparlardı. Dinsel inançlara çok bağlıydılar; her davranışlarının, gündelik eşyalarının (örn. boncuk süslemeleri) simgesel birer anlamı vardı. Kutsal saydıkları başlıca eşya, kasnaklı ya da çemberli bir kutsal bohçada saklanan düz bir çubuktu. Ova Yerlilerinin çoğu gibi Arapaholar da güneş dansı yaparlardı. Yaş gruplarına göre düzenlenmiş askeri topluluklar ve yalnızca erkeklere açık olan Şamanist tarikatlar, başlıca toplumsal örgütlenme birimleriydi.

Arapaholar, çok eskiden beri Şoşonlar, Yutalar ve Pavnilerle sürekli savaş halindeydi. Güney Arapaholar, uzun süre güney Şayenlerle yakın bir ilişki sürdürdüler; Arapahoların bir bölümü 1876’da Little Big-horn’da George Armstrong Custer’a(*) karşı Şayenlerle birlikte savaştı. 1867’deki Medicine Lodge Antlaşması ile Güney Arapaholar, Şayenlerle birlikte Oklahoma’da-ki, Kuzey Arapaholarsa Şoşonlarla birlikte Wyoming’deki bir kampa yerleştirildiler. Günümüzde Wyoming’deki yerleştirme kampında 2 bin kadar Arapaho, Oklaho-ma’daysa bir arada yaşayan 3 bin kadar Arapaho ve Şayen kalmıştır.


Leave A Reply