Argonautlar Kimlerdir ve Destanları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yunan mitolojisinde çok önemli bir yeri olan ve çeşitli edebi esere konu olmuş olan Argonautlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

argonautlarYunan mitolojisinde Argo adlı gemi ile Altın Post’u ele geçirmek için Kolkhis ülkesine giden kahramanlardır. Bunlar elli kişi kadardı. Başlarında İason olmak üzere aralarında Herakles, Kastor, Poliuks, Orfeu, Peleius bulunuyordu.

Troya savaşından bir nesil önce Argonautlar İolkos’tan yola çıkarak Ege Denizi’ni geçtiler, ailelerindeki bütün erkekleri öldürüp bir kadın devleti kurmuş olan kadınların oturduğu Lemnos (Limni) Adası’na uğradılar. Hellespontos (Çanakkale) Boğazı’ndan Propontis’e (Marmara’ya) yöneldiler ve Trakya (İstanbul) Boğazı’ndan Karadeniz’e geçtiler.

Argonautlar’ın çeşitli maceralarla dolu olan seyahatlerinin bütün merhaleleri şairler tarafından renklendirilerek anlatılmıştır. Argonautlar sonunda Kolkhis ülkesinin kıyılarına vardılar. Birçok maceralardan sonra İason kendisiyle birlikte kaçan kral kızı Medeia’nın yardımı ile meşhur Altın Post’u ele geçirdi.

Argonautlar’ın dönüşü eski yazarlar tarafından farklı şekillerde anlatılmıştır. Kimine göre Argonautlar Tamais veya Tuna bölgesine, kimine göre Po veya Ron bölgesine, kimine göre de Nil’e gitmişlerdir. Eski Yunanlıların coğrafya bilgileri arttıkça Argonautlar’ın seyahat programları da ona göre genişliyor ve kesinleşiyordu. Aynı zamanda İason’la, ailesiyle veya arkadaşları ile ilgili olarak birçok yeni efsaneler de ortaya çıkıyordu. Birçok şair ve sanatçı bu efsanelerden ilham alarak güzel eserler yaratmışlardır. Yunanlılardan Rodoslu Apollonios, Romalılardan da Valerius Flaccus Argonautlar’a dair birer destan yazmışlardır. Medeia masalı Eurupides’ten Senecca’ya, Corneille’den çağdaş tiyatro yazarlarına kadar birçok yazar tarafından işlenmiştir.

Advertisement

Leave A Reply