Ari Irkın Kökeni

0

Ari ırkın kökeni ile ilgili olarak genel ve kısa bir bilginin bulunduğu sayfamız. Ariler kimdir kökenleri ve haklarında bilinenler.

Ari Irkın Kökeni

Ariler (Sanskrit dilinde arya: “soylu“), Tarih öncesi dönemlerde İran’da ve Hindistan’ın kuzeyinde yaşamış halktır. Güney Asya’da konuşulan Hint-Avrupa dilleri Âri dilinden türemiştir. “Âriler” terimi, 19. yüzyılda “Hint-Avrupalı” ile eş anlamlı sayılmış, daha sınırlı olmakla birlikte Hint-İran dillerini adlandırmak için de kullanılmıştır. Ari terimi, çağdaş dil bilimde yalnızca Hint-Âri dilleri için kullanılır.

Advertisement

19. yüzyılda ortaya atılan “Âri ırk” kavramı, Joseph-Arthur Gobineau ile Houston Stevvart Chamberlain tarafından hararetle savunuldu. Bu kurama göre, Hint-Avrupa dillerini konuşan Ari ırk, insanlığın gerçekleştirdiği tüm ilerlemenin tek yaratıcısıydı ve manevi değerler bakımından “Samiler”den, “Sarı” ve “Siyah” ırklardan daha üstündü. En katışıksız Âri topluluğu ise Germenlerdir.

Antropologlar tarafından 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde çürütülen bu görüşe Âdolf Hitler ve Naziler sahip çıkmış, Yahudileri, Çingeneleri ve “Âri olmayan” öteki ırkları ortadan kaldırmaya yönelik devlet politikasının dayanağı yapmışlardır.


Leave A Reply