Arılar Neden Peteklerini Altıgen Yaparlar?

0

Arılar nasıl petek yaparlar? Arıların petekleri neden altıgendir? Arılar birbirleriyle nasıl iletişim kurar, nasıl yaşarlar? Hakkında bilgi.

Böcekler Aleminin Yorulmayan İşçisi

Advertisement

Yeryüzünde arılar kadar sistemli bir şekilde ve durup dinlenmeden çalışan hayvan yok diyebiliriz. Toplum halinde yaşamaları, aralarında iş bölümü yapmış olmaları, yumurtadan çıktıkları günden öldükleri güne kadar bir an bile durmadan çalışmaları insanlara örnek olacak bir özelliktedir. Arıların herbiri kendisine düşen görevi en mükemmel şekilde yapmaya çalışır. Bunu başaramazsa öteki arıların kendisini ölümle cezalandıracaklarını bilir. Bu bakımlardan, arıların hayatını yakından inceleyen bilim adamları bugün bile bu çalışkan böceklerin hayatlarının her safhasını şaşırmaktadırlar.

Arı sadece çalışkan bir işçi olmayıp, aynı zamanda usta bir mühendistir de. Mesela kovanının içini, peteklerini yaparken peteklerin mümkün olduğu kadar çok sayıda olması, her peteğin arasında boş yer kalmaması için petekleri altıgenler şeklinde yapar. Her peteğin genişliği ötekinin tıpatıp aynıdır. Biyoloji bilginlerinin yakın zamana kadar merak ettikleri şey de arıların uçarlarken kovanlarını nasıl buldukları, birbirlerine bal alacakları çiçeği nasıl tarif ettikleriydi. Uzun süren gözlemler sonunda bu mesele halledildi.

Arı, kovanını, bulunduğu yerin güneşle yaptığı açıyı gözönünde tutarak bulur. Öte yandan, çiçek tozu yüklenip kovana dönen bir arı arkadaşlarına çiçeklerin bulunduğu yeri, havada kovan, güneş ve çiçeğin bulunduğu yerler arasındaki açıları belirten daireler çizer biçimde uçarak anlatır.

Advertisement


Leave A Reply