Aristeides Kimdir? Atina’lı Devlet Adamı ve Komutan

0

Aristeides kimdir? Adil lakaplı Antik Yunanistan’da Atina’lı devlet adamı ve asker komutan olan Aristeides’in hayatı hakkında bilgiler.

Aristeides (Aristides)

Aristeides (ADİL), aristides olarak da yazılır (ü. İÖ 5. yy), Atina’lı devlet adamı ve komutan. Zaman içinde bir Atina imparatorluğuna dönüşen Delos Birliği’nin kurucusudur.

Gençlik yıllarına ilişkin çok az şey bilinen Aristeides, adını Perslere karşı direnmeyi savunan grubun önde gelenlerinden biri olarak duyurdu. İÖ 482’de, büyük bir olasılıkla Themistokles’in Laurion’daki madenden çıkartılan gümüşü büyük bir filo yaptırmak için kullanma tasarısına karşı çıkması nedeniyle, bu grupla ilişkisi kesildi. IÖ 480’de geri çağrılan Aristeides, Salamis Adası yakınlarında Perslere karşı kesin bir zafer kazandı; komutasındaki Atina ordusu Plataia Savaşı’nda (İÖ 479) Persleri yenilgiye uğratarak Yunanistan’dan sürdü. Ertesi yıl, Kıbrıs’taki Yunan kentlerini kurtarmak ve Bizans’ı ele geçirmek amacıyla yola çıkan Spartalı Pausanias yönetimindeki filoda, 30 Atina gemisine komuta etti.

Aynı yılın sonuna doğru, aralarında ittifak kuran doğudaki Yunan kentleri, Sparta egemenliğine karşı ayaklandılar ve Delos’ta Aristeides aracılığıyla Atina’ya bağlılıklarını bildirdiler. Aristeides’in en büyük başarısı, Atina’nın deniz gücüne ve kendi uyandırdığı güvene dayanan Delos Birliği’nin kurulması oldu. Aristeides, birliğe üye devletlerin ödeyecekleri vergilerin miktarını saptamakla görevlendirildi. Bu görevini yerine getirirken, Perslerin İÖ 493’te İonyalıları vergilendirme biçimini temel alarak, üye devletlerin hepsinin kabul ettiği bir sonuca ulaştı.

Birliğin askeri güçlerinin Kimon’un komutası altına girmesinden sonraki dönemde Aristeides’in yaptıkları ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Onun demokrat bir reformcu olduğu yolunda görüşler vardır. Ama Ksanthippos ve Ephialtes gibi demokrat önderlerin düşmanı olan Miltiades ve Kimon’la yakın dostluğu, bu görüşlerle çelişmektedir.


Leave A Reply