Aristophanes Kimdir?

0
Advertisement

Antik Yunanlılardan meşhur bir komedya yazarı olan Aristophanes hayatı ile ilgili bilgiler.

Aristophanes Kimdir?

Aristophanes (M. Ö. 445 ? – 385), Eski Yunanistan’ın ünlü bir komedya yazarıdır. Doğum yılı kesin olarak belli değildir. Atina’da dünyaya gelmiştir. Çocuk denecek yaşta tiyatro eserleri yazmaya ve oynatmaya başlamıştır. Hayatı, gelişmesi ve ailesi hakkında pek az bir şey bilinmektedir.

Aristophanes’in eserleri incelendiği zaman Aristophanes’in aristokrat ruhlu bir insan olduğu kanısına varılır. Eski kuşakların kurduğu müesseselere, eski inançlara bütün kalbiyle bağlı kalmıştı. Bu yüzden zamanındaki bütün yeni görüş ve kavramlara düşmandı.

Aristophanes 54 komedya yazmış, bunlardan ancak 11 tanesi tam olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir. Aristokrat sınıfına mensup olan yazar, «Plutus» komedyası hariç, bütün oyunlarında demokratik kurumlara ve bunların başında bulunanlara saldırıda bulunur.

Advertisement

Aristophanes’in elinde komedya sanatı büyük bir kuvvet haline gelmişti. Eserleri Eski Yunan sanatının harikalarından biri sayılır.

«Lizistrafa» Komedyası

Aristophanes’in en önemli komedyalarının başında «Lizistrata» gelir. M.Ö. 411 ‘de oynanan bu komedya Lenaia Bayramında sahneye konmuştu. Eserin oynanışı Sicilya bozgununa rastlar. Aristophanes bu eserinde kadınları vasıta ederek barışın lehinde bir davranış tutmuştur. Eserin konusu şudur:

Lizistrata adında Atinalı bir kadın Atina, Ko-rinthos, İsparta ve Boiotia kadınlarını bir araya getirir. Kadınlar kocalarının artık savaş yapmamalarını istemektedirler. Aksi takdirde eşleriyle münasebette bulunmamaya karar verirler. .Bu arada Akropolis’i ele geçirirler, Akropolis’e saldıran erkekleri püskürtürler. Bununla beraber,, kadınlar da, eşleri de birbirlerine kavuşmak için sabırsızlık duymaktadırlar. Bunun üzerine İsparta’dan ve Atina’dan elçiler gelir. İki taraf da barış istemektedir. Bu münasebetle büyük bir ziyafet verilir. Şarkı söylenir, dans edilir, ziyafetin sonunda da Lizistrata kadınları kocalarına teslim eder.

Advertisement

Leave A Reply