Arkansas Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Arkansas Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

arkansasArkansas;

Yüzölçümü: 137.742 km2.
Başlıca kentleri: Little Rock (başkent), Forth Smith, North Little Rock, Pine Bluff.

Amerika Birleşik Devletlerinde eyalettir. Ülkenin ortagüneyinde; kuzeyden Missouri, doğudan Tennessee ve Mississippi, güneyden Louisiana, güneybatıdan Teksas, batıdan Oklahoma eyaletleriyle çevrilidir.

Genelde kare biçiminde olan eyalet toprakları, birbirine yakın büyüklükte iki bölgeye ayrılır. Kuzey ve batıda ormanlık Ozark Yaylası ve Ouachita Dağları; güney ve doğuda Missisippi ve Arkansas ırmaklarının verimli ovaları. Eyalet topraklarını sulayan bu ırmakların yanı sıra, White ve Ouachita ırmakları üzerinde kurulu barajların oluşturduğu yapay göller vardır. Ortalama yükseltileri 690-763 m arasında değişen dağların en yüksek noktası, batıda Magazin Dağı’dır (840 m). İklim, ılıman ve yağışlıdır. Yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16.5°C, yağış tutarı 1.222 mm’dir. Yağışlar, yıl boyunca düzenli dağılım gösterirken, kuzeyle güney arasında yükseltiye bağlı olarak 3-4°C’lik ısı farkları gözlenir.

Nüfusun % 8 3’ünü Beyazlar, % 16’sını Zenciler, % l’ini Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Protestan kiliselerine (Babtist, Metodist) üyedir. Ayrıca az sayıda Katolik ve Musevi vardır. İklim koşullarının elverişliliği ve toprak verimliliği, tarım etkinliklerine geniş olanak sağlar. Ortalama 118 hektar büyüklüğünde 50.525 çiftlikte, ekilebilir alanların toplamı 5.656.000 hektardır.Bunun 817.170 hektarında sulamalı tarım yapılır. Başlıca tarımsal ürünler pamuk, soya fasulyesi, pirinç ve mısırdır.Tarıma koşut olarak büyükbaş hayvancılık (sığır, süt ineği, domuz) ve kümes hayvancılığı (876 milyon) gelişmiştir. Ormancılık (3.2 milyon hektar), endüstri (elektrik, elektronik donanım, orman ürünleri, yapı gereçleri, besin), turizm (Hot Springs Ulusal Parkı, Ozark Yaylaları’nda rekreasyon alanları), ekonomiye katkı sağlayan öteki başlıca sektörlerdir. Yeraltı kaynakları oldukça zengindir: Yılda 1.5 milyon ton hampetrol, 130 milyon m3 doğal gaz, boksit, bromin, vanadyum, galyum, alçıtaşı. Karayollarının uzunluğu 133 bin km (26 bin km’si eyalet yolları), demiryollarının 5.100 km, karaiçi suyollarının 1.600 km’dir. 167 havaalanı ve uçuş pistinin 75’i özeldir.

Advertisement

Tarih. Bölgeye ilk ayak basan Beyazlar, Hernando de S oto başkanlığındaki İspanyol araştırma topluluğuydu (1541-1542). De Soto’yu; Güney Mississippi ile Arkansas Irmağı’nın ağzı arasındaki bölgeyi araştıran J. Marquette ve L. Jolliet izledi (1673). Fransız La Salle ve H. Tonti’nin kurdukları Arkansas Kalesi (1686), ilk sürekli Beyaz yerleşmesi oldu. Fransız egemenliğindeki Louisiana Toprakları’na bağlandı. İspanya’ya bırakıldı (1762). 1800’de geri alındıysa da, Louisiana Antlaşması (1803) ile Birleşik Devletler’e satıldı. 1819’da, Arkansas Yönetimi kuruldu. 15 Haziran 1836’da, Birleşik Devletler’e katılan 25. eyalet konumunu kazandı. İç Savaş’ta (1861-1965), Birlik’ten ayrıldı. 1863’te, Güney (Konfederasyon) güçlerinin eline geçti. 1868’de yeniden Birlik’e döndü. Yürürlükteki 1874 Anayasası’na göre, Arkansas Parlamentosu, genel oyla 4 yıl için seçilen 35 üyeli Senato (bir bölümü 2 yılda bir yenilenir) ve iki yıl için seçilen 100 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Kongre’ ye 2 senatör, 4 temsilci gönderir.


Leave A Reply