Arsenik Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0
Advertisement

Arsenik nedir, nasıl bir elementtir? Arsenik nerelerde kullanılır, arsenik zehirlenmesi, belirtileri hakkında bilgi.

ARSENİK

Çok kuvvetli zehir olan basit bir cisimdir, simgesi As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91’dir. Tabiatta serbest olarak az bulunur, daha çok bileşikler halindedir. Parlak kurşuni renktedir, kolay kırılabilir. Yeni kesildiği zaman parlaktır, nemli havalarda derhal müteessir olarak üzeri donuk bir oksit tabakasıyla örtülür. Isıyı iyi iletmesine karşılık, elektrik akımını iyi iletmez. Isıtıldığı zaman havada soluk, mavimtırak bir alevle yanarak «arsenik oksidi» meydana getirir. Bu anda sarmısak kokusuna benzeyen bir koku duyulur.

Arsenik elde etmek için arsenik bileşimlerinden arsenopirit (Fe As S), löllingit (Fe As2) veya arsenik trioksit (As2 O3) ile kömür karışımı ateşe dayanıklı kaplarda ısıtılır. Çıkan arsenik buharları demirden toplama kaplarında kurşuni renkte billûrlar halinde yoğunlaşır. Arsenik buharları çok kuvvetli bir zehir olduğundan, bu ameliye bir ocak içinde yapılmalıdır.

Nerelerde Kullanılır?

Arsenik teknikte ve doktorlukta kullanılır. Kurşun içine az miktarda katılırsa kurşuna sertlik verir. Kurşun-arsenik alaşımı silâh saçması yapmakta kullanılır. Arsenik oksidi bazı cam çeşitlerinin elde edilmesinde büyük rol oynar; bu bakımdan, cam sanayiinde çok kullanılır.

Arsenik trioksit yağlıboya ve emaye imalinde, yapı kerestesinin ve hayvan derilerinin çürümekten korunmasında, fare zehiri hazırlanmasında kullanılır.

Advertisement

Arsenik bileşiklerinin doktorlukta da büyük yeri vardır. Bu bileşiklerin hemen hepsi çok zehirli maddeler oldukları için ancak çok ufak dozlarda kullanılmaları gerekir.

İnsan ve birçok hayvan vücudunda pek az miktarda arseniğe raslanır. Vücutta bunun ne işe yaradığı tam olarak bilinmemekle beraber oksitleşmeyi azalttığı, böylece büyümeyi hızlandırmaya yaradığı sanılmaktadır. Çok az miktarda arseniğin kemik iliğinin kan yapıcı görevini yükselttiği görülmüştür.

Arsenik Zehirlenmesi

Arsenik ve buharı çok (kuvvetli bir zehirdir. Birkaç miligramlık arsenik bile insanı öldürebilir. Bu şekilde zehirlenmede şiddetli karın sancıları; boğazda kuruluk ve yanma görülür. Şiddetli ishal ve kaslarda kasılmalar başgösterir. İnce damarların felce uğraması sonunda kalbin durmasiyle ölüm meydana gelir. Arsenikle zehirlenenlerin gayet acele olarak midesini yıkamak, bu mümkün olmazsa,^hastayı kusturmak ; lâzımdır. Panzehir olarak sıcak’su içine karıştırılmış demir hidroksit içirmek faydalıdır

Deri veya yeşil boya üzerine çalışan boya fabrikalarında, çinko, kalay, kurşun, bizmut gibi içinde arsenik bulunan madenlerde çalışanlarda arsenikle yavaş bir zehirlenme görülebilir. Bu hal,, devamlı bîr başağrısı, kaslarda kuvvetsizlik, uyuşma, saçlarda ve tırnaklarda bozukluklarla kendini belli eder.

Advertisement


Leave A Reply