Arşimet Prensibi Nedir

2

Arşimet prensibi nedir? Arşimet ilkesi olarakda literatürde geçen yasanın hem formül hem de çizim ile gösterimi. Arşimet Prensibi hakkında bilgi.

Arşimet PrensibiCisimlerin, sıvı ya da gaz ortamlar içerisindeki denge koşullarını açıklayan fiziğin temel ilkelerinden biri. Arşimet’in ortaya koyduğu bu ilkeye göre sıvı ya da gaz ortam içerisinde bulunan bir cismin ağırlığı, kendi hacmine eşit hacimdeki sıvının (gazın) ağırlığı kadar azalır. Eğer cismin yalnız bir bölümü sıvı (gaz) ortam içerisinde bulunursa ağırlığı, sıvı (gaz) içinde kalan bölümünün hacmine eşit hacimdeki sıvının (gazın) ağırlığı kadar azalır. Buna göre hacmi V, ağırlığı G ve yoğunluğu Q olan bir cismin sıvı (gaz) ortam içerisinde kalan bölümünün hacmi V, sıvnın (gazın) yoğunluğu da Q ise cismin sıvı (gaz) ortam içersindeki ağırlığı, G = G-Fdir. Böylece cismin ağırlığı da F = G-G’ kadar azalır. Cismin ağırlığındaki azalmaya neden olan ve sıvı (gaz) tarafından yukarıya doğru etki ettirilen F kuvvetine “kaldırma kuvveti” denir. Bu kuvvet cismin, sıvı (gaz) içinde kalan bölümün hacmi (V) kadar hacimdeki sıvının (gazın) ağırlığma eşit olduğundan Arşimet İlkesi matematiksel olarak:

Advertisement

F = G – G’ = V’Q’ ya da hacmin ve yoğunluklar cinsinden:

F = VQ – V’Q’ = (V – V) Q = V’Q’ bağlantılarıyla gösterilir.

Arşimet ilkesinin ilginç sonuçlarından birisi cismin, sıvı ya da gaz ortam içerisinde bulunan bölümünün hacmine eşit hacimdeki sıvı ya da gazı bulundukları kabtan taşırmasıdır. Bu bakımdan kaldırma kuvveti, taşan sıvı ya da gazın ağırlığına eşittir. Bu olay içinde su bulunan ölçekli bir kaba uygun bir cisim atılarak kolayca gözlenebilir. Arşimet ilkesinin önemli bir sonucu da G’ = G – F = Q koşulunun gerçekleştiği durumdur. Yani cismin sıvı (gaz) içerisindeki ağırlığı sıfırdır. Böylece kaldırma kuvveti cismin gerçek ağırlığına eşit olur. Bir cismin sıvı ya da gaz ortam içindeki “denge koşulu” ya da “yüzme koşulu” adı verilen bu durum matematiksel olarak G = F ya da VQ = V’Q eşitlikleriyle gösterilir. Uygulamada bu eşitlikten yararlanılarak yoğunlukları bilinmeyen sıvı ya da katı cisimlerin yoğunluklan saptanır. Areometreler bu amaçla yapılan araçlardan biridir.

Sualtı ve suüstü taşıt araçları teknolojisinin temel ilkesi olan Arşimet ilkesi günlük yaşamda değişik olayların da temelini oluşturur. Bir yüzücünün tuzluluk oranı yüksek olan sularda tatlı suda olduğundan daha kolay yüzmesi Arşimet ilkesiyle açıklanır. Buzdağlarının deniz altında kalan bölümlerinin hacim ve kütleleri de bu ilkeden yararlanılarak saptanır.

Advertisement

Arşimet Prensibinin Çizim İle Gösterilmiş Hali

Arşimet Prensibi Diyagramı / Arşimet Prensibi Çizimi


2 yorum

Reply To aşgül Cancel Reply