Artemis Tapınağı Hakkında Bilgi

0

Artemis Tapınağı nerededir? Artemis Tapınağı’nın mimari özellikleri, tarihçesi nedir? Artemis Tapınağı hakkında bilgi.

Artemis Tapınağı

Advertisement

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı; Artemision olarak da bilinir, Ephesos’ta bulunan Dünyanın Yedi Harikası‘ndan biridir. İÖ y. 560-550 arasında Lidya kralı Kroisos tarafından İon düzeninde yaptırılan büyük tapınak İÖ 356’da Herostratus adındaki bir deli tarafından yakıldıktan sonra yeniden inşa edildi. İÖ 334-250 arasına tarihlenen yeni Artemis Tapınağı, Yunan tapınakları içinde o güne değin yapılan en büyük yapı idi.

Eskisinin temelleri üstüne inşa edildiğinden, aynı büyüklükteydi (55,10 mx 115 m); tek farkı, bataklık zemin nedeniyle yerden yaklaşık 3 m yüksek 13 basamaklı bir kaide (krepis) üstüne oturtulmuş olmasıydı. Yapının bir başka özelliği de tümüyle mermerden yapılmış olmasıydı. Tapınak, boyutlarının büyüklüğü kadar heykelcilik ürünleriyle de ünlüydü. IS 262’de istilacı Gotlar tarafından yıkıldıktan sonra bir daha onarılmadı.

1869-74 arasında British Museum adına J.T.Wood tarafından yapılan kazılarda ilk tapınak ortaya çıkarıldı. Daha sonra 1904-05’te aynı kurumdan David George Hogarth burada çalıştı. Bugün British Museum’da tapınağa ve özellikle de işlemeli sütunlarına ait birçok parça bulunuyorsa da, tapınaktan geriye pek az şey kalmıştır.

Kollarını iki yana açmış, dimdik duran bir tanrıçanın Yunan üslubuna yabancı bir tarzda betimlendiği ünlü Artemis heykelinin kopyaları günümüze değin gelmiştir. Aslı altın, abanoz, gümüş ve siyah taştan yapılmış olan bu heykelin bacakları ve kalçaları hayvan ve arı kabartmalarıyla bezeli bir giysiyle örtülmüş, vücudunun üst bölümü bereketi simgeleyen çok sayıda memelerle donatılmıştı; saçları ise yüksek bir biçimde tepeye toplanmıştı. Bugün Selçuk Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen kopya, büyük bir olasılıkla İS 117-138 arasında Hadrianus döneminde yapılmıştır. Korfu ve Sardes’te de Tanrıça Artemis adına yapılan birer tapınak bulunur.

Advertisement


Leave A Reply