Artezyen Kuyusu Nedir? Kısaca

0

Artezyen kuyusu nedir? Artezyen kuyusu neden ve nasıl açılır, ne işe yarar? Artezyen kuyusu hakkında kısaca bilgi.

Artezyen Kuyusu

Advertisement

Artezyen Kuyusu

Artezyen Kuyusu; suyun pompalanmaksızın, doğal basınçla yüzeye çıktığı yapay kaynaktır. Hafif eğimli ve geçirimli (örn. kumtaşı) kayaç katmanlarının, sondaj alanı düzeyinden daha yüksekteki bir kaynak tarafından yüzeyden beslenen bölümlerinde açılır. Bu katmanın yüzeye çıkan üst kesiminden daha aşağıdaki bir suveren katmanına doğru akan su, bölümün altında ve üstünde bulunan geçirimsiz kayaç (örn. şeyi) katmanları arasında toplanır. Suverene kadar inen bir kuyu açıldığında, buradaki su, ağırlığından doğan basıncın (hidrostatik basınç) etkisiyle sondaj yüzeyine çıkar. Suyun sürekli olarak fışkırabilmesini sağlayacak basıncın sürmesi için, suverenin üstteki kaynaktan kesintisiz beslenmesi gerekir.

Aşırı geçirimsiz üst kayaçların kırık ya da çatlaklarla ayrıldığı yerlerde su, bu yarıklardan yukarı sızabilir. Bu tür kaynaklara artezyen kaynağı denir. Bazı bölgelerde, özellikle yağış alan dağlık bölgelere komşu kıraç düzlüklerde artezyen kuyuları ve artezyen kaynakları en önemli su kaynaklarıdır.


Leave A Reply