Artezyen Nedir?

0

Artezyen nedir? Artezyen kuyularından ne amaçla faydalanılır? Artezyenin özellikleri, hakkında bilgi.

artezyen

Artezyen; Yeraltındaki suları fışkırtarak yükselten bir kuyu nevidir. Bilindiği gibi âdi kuyularda su yükselmez, toprakta açılan boşluğun alt kısmında kalır. Artezyen ve sondaj usulü île açılan kuyularda ise su yükselir ve fışkırır. Çünkü bu kuyular su sızmaz iki tabaka arasındaki suların en alçak noktasından açılır, sular bileşik kaplar kanununa göre, daha yüksek seviyeye ulaşmak için, fışkırır.

Artezyen kuyuları dardır. Bu kuyulardan çıkan sular çok zaman sıcaktır. Artezyen kuyuları daha çok kuru ve kurak topraklarda açılır. Büyük Sahra‘da geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra açılan artezyen kuyuları sayesinde, hemen hemen hiç su yüzü görmemiş olan birçok geniş bölgeler bol suya kavuşmuş, böylece kısa zamanda büyük gelişmeler elde edilmiştir. Dünyanın diğer birçok çöllerinde ve kuru-topraklarında da aynı usulden faydalanılmıştır.


Leave A Reply