Artistik Buz Pateni Puanlama Sistemi ve Kurallar Nasıldır? Puanlama Nasıl Yapılır?

0
Advertisement

Artistik Buz Pateninde puanlama nasıl yapılır? Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan Artistik Buz Pateni puanlama sistemi, kurallar, hakkında bilgi.

Artistik Buz Pateni

Artistik Buz Pateni

Artistik Buz Pateni Puanlama Sistemi

Puanlama, 6 tam puan üzerinden yapılır. Bir patencinin yarışmada 6 tam puan alması nadir rastlanan bir durumdur. Patencinin 6 puan alması, onun programını hatasız ve mükemmel bir biçimde sunmuş olması anlamına gelir. Hakemler yarışmalarda teknik ve artistik (sunuş) olmak üzere iki tür puan verirler. Teknik puanlar, sporcunun tekniğini, figürlerin niteliğini ve programının zorluk derecesini belirtir. Artistik puanlar ise programın sunumunu ve müzikle uyumunu, müzik ve kostüm seçimini ve pistin bütününün kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeyi amaçlar.

Hakemlerin puanlama sırasında değerlendirdikleri ölçütler:

Teknik puanlar

□ Performansın zorluğu
□ Farklılık
□ Hız
□ Programın niteliği

Artistik puanlar (Sunuş puanları)

□ Müzikle uyum
□ Hız değişiminde uyum
□ Buz pistinin tümünün kullanımı
□ Müziğe zaman olarak uyum
□ Stil ve duruş
□ Orijinallik
□ ifade

Advertisement

iki yarışmacının puanlarının eşitliği hâlinde kısa programda teknik puanlar, uzun programda da artistik puanlar belirleyici özellik taşırlar. Müziği, hareketleriyle bağdaştıramayan bir figür patencisinin hakemlerde ve seyircilerde güzel bir izlenim yaratması mümkün değildir.

Buz Pateni

Hakem heyetinde puanlama yapan dokuz hakemden başka bir başhakem ve bir de başhakem yardımcısı bulunur. Başhakem puanlamaya katılmaz, ama puanlamanın doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığına nezaret eder. Ayrıca patenci herhangi bir sorunla karşılaştığında, çözümü için başhakem karar almakla yükümlüdür. Sporcu programını sunmak üzere pistte beklerken müziği başlamaz ya da yanlış müzik çalınırsa veya yarışma sırasında sakatlanır ya da pateninin bağı çözülürse ne yapılacağına başhakem karar verir. Puanlama yapılırken hakemlerin birbirleriyle konuşmaması gerekir. Hakemler, 3.2 ya da 5.7 gibi ondalık kesirli puanlar verebilirler. Puanlamanın 6 üzerinden yapılması kuralı, patencilerin geçmişte her figürü üçer kez (hem sağ, hem de sol ayaklan üzerinde) yapmalarına ve hakemlerin kurallara uygun biçimde yapılan her hareket için bir puan vermelerine dayanmaktadır.

Yarışmalara katılacak sporcular, kısa ve uzun programlar için ayrı müzik seçerler. Yarışma müzikleri enstrümantal olmalıdır. Sporcuların yapmaları gereken atlama (jump) ve dönme (spin) hareketleri müziğe uygun olarak hazırlanmış belirli bir koreografiye göre sunulur. Kısa program ortalama 2.40 dk, uzun programın ise 3 ile 4.30 dk arasında olabilir. Erkek patencilerin programları, bayanlara göre daha uzundur.

Advertisement

Yarışmalarda, müzik seçimi kadar giyilen kostümler de önemlidir. Seçilen müzik ve onun üzerine yapılan kareografi, yarışmacının yaşına, yeteneklerine ve stiline uygun olmalıdır. Müzikle uyumlu olmayan bir kareografi, patencinin yeteneklerinin üzerinde olan bir müzik seçimi ya da uygun olmayan, göze hoş gelmeyen kostüm seçimi, hakemlerin hata puanı vermesine yol açabilir. Artistik paten, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında dört ayrı dala bölünmüş yarışmalar içerir. Bunlar; tek erkekler, tek bayanlar, çiftler ve buz dansıdır.


Leave A Reply