Artos Dağı Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Artos Dağı nerededir? Artos Dağı’nın konumu, yüksekliği, özellikleri, yaşam koşulları, bitki örtüsü nedir? Artos Dağı hakkında bilgi.

Artos Dağı

Artos Dağı

Artos Dağı; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van yöresinde dağdır. Yüksekliği 3.537 m’dir. Van Gölünün güneydoğu köşesinde, Gevaş ilçe merkezinin güneyinde birdenbire yükselen çıplak ve oldukça görkemli bir kütledir. Paleozoyik (Birinci) Zamana (y. 570-225 milyon yıl önce) ait kristal yapılı şistlerden oluşan bir temel üstünde yükselir ve genellikle şist-kalker karışımından oluşur. Doruğu yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır. Güney ve batı yamaçları Çatak Deresine katılan Narlıca Deresinin kolları tarafından derin bir biçimde yarılmış ve parçalanmıştır. Basamaklar halinde doğuya doğru yavaş yavaş alçalır. Kuzey yamacı ise dik eğimlerle Van Gölüne doğru iner.

Artos Dağı, kuzeyinde bulunan Van Gölü çöküntü havzası ile Tersiyer (Üçüncü) Dönem sonuyla Kuvaterner (Dördüncü) Dönem başlarındaki (y. 2,5 milyon yıl önce) karaoluş (epirojenik) hareketleriyle yükselmeye uğramış bir alan üstünde yer almaktadır. Bu dönemde dağın bütünüyle yükseldiği ve yataklarının içine gömülen akarsuların, bulundukları yerde uyumlu vadiler oluşturduğu saptanmıştır. Dağ çevresindeki derin vadi oluşumu çok yeni bir dönemde ortaya çıkmıştır.

Artos Dağı bitki örtüsü bakımından fazla zengin değildir. Kuzeye bakan yamaçlarında genellikle çayırlara ve dağ steplerine rastlanır. Güneyde dağ stepleri seyrelir. Narlıca Deresi vadisi boyunca meşe ve söğüt gibi bazı ağaç türleri de vardır. Dağın yukarı yamaçları genellikle çıplaktır. Burada eğim fazlalığı yüzünden toprak tutunamaz. Bu nedenle de ot örtüsü oldukça zayıf ve yoksuldur. Dağın yüksek bölümlerinde günlük sıcaklık farklarından ötürü kuvvetli mekanik ayrışma görülür. Ayrışan değişik boyuttaki taş ve çakıllar, eğim boyunca yer yer akarak daha aşağılarda birikir.

Artos Dağının kuzey eteklerinden Tatvan-Van karayolu geçer. Van-Çatak karayolu da dağın doğu yamaçlarındaki vadinin kenarını izler.

Advertisement

Leave A Reply