Artvin İli Hakkında Bilgi

0

Artvin ili nerededir? Artvin ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

artvin
Yüzölçümü: 7.436 km2.
İlçeleri: Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli.

Advertisement

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. Gürcistan sınırında kuzeyden Gürcistan, doğudan Ardahan, batıdan Rize, güneyden Erzurum, Kuzeybatıdan Karadeniz kıyılarıyla çevrilidir.

ARTVİN YÜZEY ŞEKİLLERİ:
Artvin topraklarının dağlık ve engebeli bir yapısı vardır. Doğu Karadeniz Dağları’nın doğu uzantılarını oluşturan bu dağlar üzerinde yer yer 3.000 m’yi aşan doruklar bulunur. Bunlardan Kaçkar Dağı (3.932 m) batıdaki Rize Dağları üzerinde öteki yüksek nokta Kükürt Tepe (3.348 m) de il sınırları içinde yer alır.

İlin kuzeyinde Karkal Dağı (3.000 m) doğusunda Yalnızçam Dağları (Devedağı Tepesi 3.202 m) Büyük Yurt Dağı (2.250 m), Karyol Dağı (2.818 m) ve güneyde Mihrap Dağı (2.950 m) öteki önemli dağlardır. Bu dağlar arasında ili boydan boya kesen iki yanında 3.000 m’yi aşan dağlar arasındaki konumuyla Türkiye’nin en derin vadilerinden Çoruh Vadisi uzanır. Karadeniz kıyılarına ve Çoruh Vadisi’ne çok dik yamaçlarla inen Doğu Karadeniz Dağlan’nın yüksek kısımlarında buzulların aşınım izlerine ve küçük buzullara rastlanır. Karadeniz kıyılarında da basamaklı düzlükler (taraçalar) yer alır.

Artvin’in en önemli akarsuyu ili boydan boya geçen Çoruh Irmağı’dır. Erzurum’un kuzeyindeki Mescit Dağı’ndan (3.239 m) doğan ırmak Bayburt’a kadar batı yönünde akar. Bayburt’un kuzeyinde doğuya yönelir. Çeşitli kaynaklarla beslenen ırmak dağlar arasına gömülmüş dik yamaçlı vadiler içinden geçer. Bu coğrafi yapısı nedeniyle son yıllarda raftingçilerin gözde merkezlerinden biri durumuna gelmiştir.Doğudan en önemli kolları olan Tortum Çayı ile Oltu Çayı’nı aldıktan sonra kuzeye yönelir. Zeytinlik’in kuzeyinde Merehevi Suyu ile birleşir. Muratlı’nın kuzeyinde ülkemiz sınırlarından çıkarak Gürcistan’da Batum Limanı’nın güneyinde Karadeniz’e dökülür.

Advertisement

artvin

ARTVİN İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Artvin İli’nde yükseltiye yer şekillerine ve denizin etkisine bağlı olarak iki değişik iklim tipi görülür. Karadeniz kıyılarında Çoruh Vadisi’nin aşağı kısımlarında kışların çok soğuk olmadığı Karadeniz iklim tipi vadinin yukarı kısımlarında ve yüksek dağlar üzerinde de oldukça belirgin bir kara iklimi hüküm sürer.

Doğu Karadeniz kıyılarında kışların ılık geçmesinde kuzey rüzgarlarını önleyen Kafkas Dağları’nın oluşturduğu doğal engele kadar kış mevsimini de Karadeniz üzerinde oluşan alçak basıncın yol açtığı ılık hava akımları da etkilidir. 597 metre yükseltideki Artvin Meteoroloji İstasyonu’nun gözlemlerine göre Artvin’de yıllık ortalama sıcaklık 12.7°C’dir. En soğuk ay 3.4°C ortalamayla ocak, en sıcak ay 21.1°C ortalamayla ağustostur. Artvin’ de bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 43°C (ölçüldüğü tarih 18.8.1961), en düşük sıcaklık değeri -16°C’dir (ölçüldüğü tarih 14.1.1950).

Sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü ortalama gün sayısı 34’tür. Yıllık ortalama yağış tutarları ilin çeşitli kesimlerinde yükselti ve bitki koşullarındaki çeşitlilik nedeniyle deniz etkisine bağlı olarak değişiklikler gösterir. Kıyı bölgesi ve buradaki dağların denize bakan yamaçları ülkemizin en fazla yağış alan yerlerindendir. Artvin’de yıllık ortalama yağış tutan 645 mm’dir.

Denizin etkisi uygun iklim koşulları bol yağışlar ve kıyıya koşut dağ sıralarının varlığı Artvin’de gür bir bitki örtüsünün gelişmesine olanak sağlamıştır. Yağışların bol olduğu kıyı kesimi kıyı gerisinde yükselen dağlık kesimler ve deniz etkisine açık iç kısımlardaki vadi ve yamaçları ormanlarla kaplıdır. Kıyıdan 200-300 m yükseltiye kadar dar bir şerit biçiminde sandal, kocayemiş ve akçakesme gibi maki kızılcık, geyik dikeni, fındık gibi ağaççıkların bir arada bulunduğu bir çalı topluluğu yer alır. Bu ağaççık şeridinin yukarısında çoğunlukla kayın ağaçlarından oluşan nemli ormanlar bulunur. Kayın ağaçları içinde yer yer meşe, kestane, kızılağaç, gürgen, ıhlamur gibi yayvan yapraklı ağaçlara da rastlanır.

Advertisement

Daha yükseklerde kayının yerini ladin ve köknar ağaçlarından oluşan iğne yapraklı ormanlar alır. Doğu Karadeniz ormanlarına özgü bir ağaç türü olan ladinlerin gelişme alanları bazı yerlerde kıyıdan başlarsa da aslında dağların yüksek kısımlarıdır. Ladin ağaçlarıyla birlikte bulunan köknar Batı Karadeniz Dağları’nın yüksek kesimlerinde yaygınlaşır. Bu ormanlarda ormanaltı gür ve sıktır. Ormanaltı öğeleri olarak ormangülü, ayıüzümü, taflan, çobanpüskülü ve sırımbağı yaygındır. Doğu Karadeniz Dağları’nda ormanın üst sınırı 2.000 m’de son bulur. Bu yükseltiden sonra iğne yapraklı ormanlar ortadan kalkar ve alanı dağ çayırları kaplar.

Ekonomisi; Artvin’in ekonomi yapısı tarıma dayanır. Halkın % 85’inin geçimini sağladığı tarımsal etkinlikler daha çok Çoruh ve öteki ırmakların vadi tabanlarıyla alçak yamaçlarda yaygındır. İlde ülke ortalamasının çok altındaki ekili-dikili alanların oranı % 45’tir. 24.529 hektar alanın 21.106 hektarı tahıl (buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf), 1.008 hektarı baklagil, 2.358 hektarı yumru bitkiler, 57 hektarı endüstri bitkilerine ayrılmıştır. Kıyı kesimleriyle Çoruh Vadisi’nin rüzgardan korunan alanlarında çay, zeytin, turunçgiller (portakal, mandalina, limon), çeşitli meyveler ve çeşitli sebzeler ekilir.

Hayvancılığın otlak hayvancılığı biçimi yaygındır. Otlaklar il yüzölçümünün % 10′ unu kaplar. İlin doğal durumu nedeniyle köylerin çevresinde otlak alanları azdır. Yaylalardan ise haziran ve ekim ayları arasında yararlanılır. Otlakların yetersizliği kışın uzun süre karla kaplı ve niteliksiz olmaları hayvanların yeterince beslenmelerini engellemekte verimi düşürmektedir. İlde, tavukçuluk, arıcılık ve kıyı kesimlerdeki balıkçılık öteki başlıca gelir kaynaklarıdır.


Leave A Reply