Aşağı Bavyera Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aşağı Bavyera nerededir? Aşağı Bavyera coğrafi ve tarihi özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler.

Almanca niederbayern. Almanya’nın güneydoğusundaki Bavyera eyaletinin (Land) doğusunda il (Regierungsbezirk). Kuzeydoğuda Çek Cumhuriyeti, güneydoğuda Avusturya, güneybatı ve batıda Yukarı Bavyera, kuzeyde Yukarı Pfalz ile çevrilidir. Yüzölçümü 10.330 km2’dir; Yukarı Bavyera ve Yukarı Pfalz ile birlikte tarihsel Bavyera topraklarının büyük bölümünü oluşturur. Adını, çeşitli Germen topluluklarının karışmasından oluşan ve İS 488-520 arasında Bohemya’dan batıya göç ederek, Regensburg ile Vilshofen arasındaki Tuna Vadisine yerleşen Baiuvarilerden almıştır. 1180’de Wittelsbachlı Otto Bavyera topraklarının yönetimini ele geçirdiği zaman düklüğün sınırları Bohemya Ormanı (Böhmervvald), Alp Dağlan, Inn ve Lech ırmakları ile belirlenmekteydi. Düklük ilk kez 1255’te Dük II. Otto’nun oğulları tarafından (sonradan Yukarı Bavyera adını alan) güneybatı toprakları ve (Aşağı Bavye-ra’yı oluşturan) kuzeydoğu topraklan olmak üzere ikiye aynldı. Bu bölünmeyi sık sık yinelenen toprak değişiklikleri izledi; 1392’deki bölünmeyle merkezleri Ingol-stadt, Landshut ve Münih olan üç ayrı düklük oluşturuldu. Isar Irmağı üzerinde bulunan Landshut, Aşağı Bavyera düklerinin yerleşim yeri olarak zamanla büyük önem kazandı.
Aşağı Bavyera Haritası
Yukarı Bavyera’nın ortasından geçen Tuna Irmağı, kuzeybatı sınınndan güneydoğuya doğru ilerleyerek Inn ve Ilz ırmaklannın birleştiği yerde bulunan Passau’ya ulaşır. Passau, ekonomik ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ulaşım açısından da önemli bir merkezdir. Güneybatıdan gelerek Tuna’yla birleşen Inn Irmağı, ilin Avusturya ile güneydoğu sınınnı oluşturur. Tuna’nın güney yakası boyunca verimli bir tarım bölgesi olan Gâuboden Ovası uzanır. Bavyera’nın tahıl amban olarak bilinen bu ovanın genişliği yaklaşık 30 km’dir. Gâuboden Ovasın-daki şeker pancarı, buğday, arpa, çavdar ve lahana tarlalan arasında birbirine yakın köyler yer alır. Bölgenin başlıca tarım ürünleri pazarı olan Straubing’de aynı zamanda elektrikli araç donanımı ve bira üretilir. Tuna Havzasının güneyinde bulunan Aşağı Bavyera yükseltisinde Isar, Vils ve Rott ırmaklanyla parçalanan uzun sırtlar yer alır. Bu ırmakların kıyılarıyla gelişmekte olan Landshut ve Dingolfing sanayi kentlerinin çevresinde birçok küçük köy vardır. Otomotiv ve imalat sanayileri ile dokumacılık bu bölgedeki başlıca ekonomik etkinliklerdir. Yayla halkı birkaç evden oluşan küçük köylerde ya da bölgeye dağılmış çiftliklerde yaşar. Bölgenin başlıca ürünü buğdaydır; başta at yetiştirme olmak üzere hayvancılık da önemli bir yer tutar. Landshut’un hemen kuzeybatısında Almanya’nın en geniş şerbetçiotu ekim alanı olan Hallertau ili ver alır.

Tuna Irmağının kuzeyinde bulunan Bavyera Ormanı (Bayerischer Wald) yavaş yavaş yükselerek doğuda, Çek Cumhuriyeti sınırında Bohemya Ormanı ile birleşir. Yörenin büyük bölümü ladin, göknar ve kayın kanşımı ormanlarla kaplı granit ve gnays tepelerden oluşur. Bu tepelerin yuka-nsmda, aralarında 1.457 m yüksekliğindeki Büyük Arber’in de bulunduğu bir dizi dağ doruğu yükselir. Ekonomik koşulların yetersizliği ormanlık bölgede bir nüfus azalmasına yol açmıştır. Yaylanın uzun vadileri arasında sıkışıp kalan küçük çiftliklerde, iklimin sertliği ve toprağın verimsizliği nedeniyle, yalnızca az miktarda çavdar, yulaf ve patates yetiştirilir. Bölgedeki geleneksel taş, kereste, seramik ve cam sanayileri, Orta Avrupa pazarlarının II. Dünya Savaşı sonrasında uğradıkları zarardan etkilenmiştir. Son yıllarda, güzel bir görünümü olan Bavyera Doğu Sınır Karayolu (Bayerische Ostmarkstrasse) ile yüzde 98’inden çoğu ağaçlarla kaplı olan, içinde sayısız kuş ve küçük hayvan türlerinin yaşadığı 130,8 kilometrekarelik Bavyera Ormanı Ulusal Parkı gibi pitoresk yerler çevresinde turizm gelişmektedir.

Aşağı Bavyera halkı Bavyera’nın üç ana Alman lehçesinden biri olan Bavyera lehçesi ile konuşur. Nüfusun dörtte üçünden fazlası Katoliktir. Bölgedeki yükseköğretim kurumlarının merkezi, 1978’de kurulan Passau Üniversitesi’dir. Bavyera’nın ikinci büyük halk şenliği olan Gâubodenfest her yıl ağustos ayında Straubing’de kutlanır.

Advertisement

Leave A Reply