Asayiş Berkemal Ne demektir? Deyimin Anlamı Hikayesi ve Açıklaması

0
Advertisement

Asayiş Berkemal nedir, ne anlama gelir? Asayiş Berkemal deyimin açıklaması, anlamı ve hikayesi. Deyimin cümle içinde kullanımı.

Asayiş Berkemal Anlamı

Güvenliğin yerinde olduğunu anlatan bir sözdür.

Asayiş Berkemal

Deyimin Hikayesi

Sultan Abdülaziz’in saltanatının son yıllarında özellikle Bağdat ve Musul vilayetlerinde batılı devletlerin kışkırtmasıyla ortamın huzur ve güvenini bozacak olaylartezgâhlanıyormuş. Ancak bölgedeki yetkililer, hem olayların çok büyümemesi hem de olanları İstanbul’un duymaması için Vilayet gazetesine her defasında aynı manşeti atarlarmış.

“Sâye-i alâyiş-vâye-i pâdişâhîde, vilâyetin her bir tarafında emn ü âsâyiş ber-kemâldir. (Padişahın şahane idaresinin gölgesinde vilayetin her tarafında emniyet, asayiş ve huzur hâkimdir.)”

Bir ara olaylar iyice artmış, ilçelerden birini bir eşkıya basmış, ortalığı yakmış yıkmış, hatta kan da dökülmüş. Ancak ertesi gün gazetenin manşeti gene aynı atılınca bölgenin meşhur şairi Kerküklü Şeyh Rıza Efendi dayanamayıp aşağıdaki beyti söylemiş. “Kati ü nehb-i eşkıyadan millet oldu payimal, Emn ü asayiş yine, elhamdülillah berkemal” (Eşkıyanın cinayet ve yağmasında halk ayaklar altında. Ama yine çok şükür asayiş sağlanmıştır.)

Advertisement

Bu deyim, çoğunlukla işlerin yolunda gittiği anlamında kullanılır. Bunun yanında aslında işlerin hiç de yolunda gitmediğini ironik bir şekilde belirtmek için de kullanılır.

Cümle İçinde Kullanımı

  • Efendiler, mühim bir şey yok yahu! Asayiş berkemaldir.
  • Gelen tıkırtılar bizi korkutunca babam gidip kontrol etti ve asayiş berkemal diyerek geri döndü.
  • Konya’nın meydan, cadde ve sokaklarında asayiş berkemal.
  • Okul çevrelerinde başlatılan güvenlik tedbirleri sayesinde okullarda asayiş berkemal.
  • Yeni aldığımız güvenlik kameralar sayesinde artık sitemizde asayiş berkemal.


Leave A Reply