Aşdod Nerededir?

0

Aşdod nerededir? Şu anda İsrail sınırları içerisinde yer alan Aşdod kent ile ilgili hem tarihi hem de genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Aşdod Nerededir?

Aşdod, Filistin’in güneyinde, Eski Filistiye’nin kıyı ovasında kurulu kent. 1948’de israil sınırlan içinde kalan Aşdod, hem ülkenin uluslararası üç büyük limanından biri, hem de önemli bir sanayi merkezidir. Eski çağlarda Aşdod, Filistin pentapolis’inden (beş kent) biriydi.
Aşdod
Kitabı Mukaddes’te Yahudaoğullarına (Yeşu 15:47) ait olduğunun söylenmesine karşın, istilacı İsrailoğul-lan ne Aşdod’u ne de ona bağlı kasabalardan birini ele geçirebilmişlerdi. Savaş sırasında (I Samuel 5) Ahit Sandığı Filistilere kaptınlınca ilk olarak Aşdod’daki Dagon Tapınağı’na götürülmüştü. İÖ 8. yüzyılda kent, Yahuda kralı Uzziya’nın eline geçti (Tarihler II 26:6), ama çok geçmeden Asurlular kenti yeniden aldılar. Tarihçi Herodotos’a göre, Mısır firavunu I. Psamtik (İÖ 664-610) kenti 29 yıl süreyle kuşatmıştır. Pers egemenliği sırasında (İÖ 5. yy) Yahuda eyaleti valisi olan Nehemya, kendi çağının Yahudilerini Aşdodlularla evlilik yaptıklan için lanetlemişti (Nehemya 13). Helenistik Dönemde kent, Azotus adıyla biliniyordu. Pompeius, kenti Yahudi egemenliğinden çıkarttı ve Suriye iline bağladı. Bizans Döneminde bir piskoposluk bölgesi olduysa da (İS 4 – 6. yy) ortaçağda bir köy haline geldi. Tel Aşdod tepesinin altındaki antik kentin, modern kentin güneyindeki Aşdod Yam’da (Yunanca Azotus Paralios; Haçhlann verdiği adla Castellum Beroart) ve günümüzdeki kent sınırları içinde kalan Tel Mor’da iki dış limanı vardı. Amerikalı ve İsrailli arkeologlann 1950 ve 1960’larda buralarda yaptıkları kazılarda, İÖ 17. yüzyıla değin uzanan kalıntılar bulundu.

Advertisement

1956’da kurulan ve 1968’de de tüzel kimlik kazanan modern kent, kıyıda antik kent kalıntılannın 7 km kuzeybatısındadır. Dalgakıranlarla korunan yapay limanı, Güney israil’de Akdeniz’e açılan tek kapıdır. Ülkenin narenciye ihracatının büyük bir bölümü Aşdod’dan yapılır. Çok büyük sentetik dokuma fabrikaları ve bazı başka sanayilerin bulunduğu Aşdod’da, aynca bir petrol rafinerisi ve İsrail’in en büyük elektrik santrallarından biri de vardır.


Leave A Reply