Asgari Ücret Nedir? Asgari Ücretin Tarihçesi ve İlginç Bilgiler – Ücret Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl tanımlanır? Asgari ücretin uygulaması ve asgari ücretin tarihi hakkında bilgiler. Ücret nedir ve sözlük anlamı.

Para Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Paranın Özellikleri Nelerdir?

Kaynak : pixabay.com

Asgari ücret, bir işverenin yasal olarak bir çalışana ödemeye yetkili olduğu en düşük ücreti temsil eder. İşçilerin de bu miktarın altında çalışmasına izin verilmez. Asgari ücretin destekçileri ve karşıtları vardır. Asgari ücretin destekçileri, yoksulluğu azalttığına, çalışanların yaşam standardını yükselttiğine, çalışanların moralini yükselttiğine ve işyerindeki eşitsizliği azalttığına inanıyor. Karşı çıkanlar, bunun aslında yoksulluğu ve işsizliği artırdığına, işletmelere zarar verdiğine ve mal fiyatlarını yükselttiğine inanıyor. Birçok ülkede, insanlara çalışmaları için en az asgari ücret ödenmesini sağlamak için asgari ücret yasaları vardır.

Advertisement

Asgari ücretle ilgili ilginç gerçekler:

 • Bugünün asgari ücret yasaları, Kral III. Edward tarafından kurulan 1349 tarihli İşçi Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Bir emek kıtlığı sırasında emek maliyetini sınırlamak için ortaçağ İngiltere’sinde bir maksimum ücret belirledi. İş gücü sıkıntısı, pek çok insanı öldüren Kara Ölüm’ün sonucuydu.
 • Başlangıçtaki azami ücret daha sonra geçim ücretini belirlemek için değiştirildi. 1389’da sabit ücretler, gıda fiyatlarına denk gelecek şekilde belirlendi.
 • 1604’te Kral I. James, Tekstil İşçileri Asgari Ücret Yasasını çıkardı.
 • 19. yüzyılın başlarında İşçi Statüsü yürürlükten kaldırıldı ve işçi ayaklanmaları başladı. İşçileri korumak için sendikalar oluşmaya başladı.
 • Yeni Zelanda ve Avustralya, 1890’larda yaptıkları gibi, asgari ücretleri belirlemek için modern yasama organını ilk kullananlardı.
 • Asgari ücret belirlemenin, kayıt dışı atölyelerin çalışanlara çok az ödeme yapacak kadar çok fakir kalmasını önlemenin bir yolu olduğuna inanılıyordu.
 • Yeni Zelanda ilk asgari ücret yasalarını 1894’te oluşturdu; 1896’da Avustralya izledi; İngiltere 1909’da izledi.
 • Amerika Birleşik Devletleri 1938 yılına kadar ulusal bir asgari ücret belirlemedi.
 • Dünyadaki ülkelerin %90’ında asgari ücret veya toplu pazarlık konusunda ulusal mevzuat bulunmaktadır.
 • İtalya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te asgari ücret yoktur, ancak çalışanların geçimlik ücret almasını sağlamak için başka yöntemler kullanmıştır.
 • Asgari ücret geçimlik bir ücreti garanti etmez. Tam zamanlı olarak çalışan ve asgari ücretle çalışan pek çok insan, geçinmek için yeterli paraya sahip değil. Yeterli para kazanmadıkları için belirli faturaları veya gıda kalitesini feda ediyorlar veya sağlık sigortası gibi şeyleri yok.
 • Bazıları, asgari ücret olduğunda, istihdam oranının ücret artışlarından daha fazla düşebileceğine ve bunun da nüfusun gelirinde bir azalmaya neden olabileceğine inanıyor.
 • Hindistan, 1.200’den fazla farklı asgari ücret oranıyla çok karmaşık bir asgari ücret oranı sistemine sahiptir.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Massachusetts ve California, herhangi bir eyalettekinden daha yüksek asgari ücret oranlarına sahiptir.
 • Asgari ücretler yükseldiğinde, daha çok insan işini kaybeder çünkü para kaybetmek istemeyen küçük işletmeler ve büyük şirketler çalışan sayılarını düşürür. Bu da yoksulluk rakamlarının artmasına neden oluyor.
 • Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu insanın, işteki zamlar ve/veya terfi yoluyla ilk yıllarında asgari ücreti aştığını göstermiştir.

Ücret Nedir? – Sözlük Anlamı

Ücret1. İş gücünün karşılığı olan para veya mal
“Ücret hizmet mukabilidir. Ne yapıyorsun ki sana para verelim?” – N. Hikmet
2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
“Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı.” – P. Safa

asgari ücret İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret
“Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur.” – Anayasa

cari ücret İş gücü piyasasında iş gücünün, arz ve talebe göre belirlenen fiyatı

çıplak ücret Vergiler, yan ödemeler veya primler dışında kalan asli ücret, çıplak maaş

Advertisement

dolgun ücret Yüksek ve tatmin edici ücret, dolgun maaş

net ücret Brüt ücretten gelir vergisi, sigorta primi vb. kesildikten sonra ele geçen ücret

giriş ücreti Tiyatro, sinema, stadyum vb. yerlere girmek için ödenen ücret, girmelik, duhuliye
“Parklarını bir giriş ücreti karşılığı halka açmakla bakım masraflarını çıkarmaya uğraşmaktadırlar.” – F. R. Atay

vekâlet ücreti Vekâlet verilen işlerde o işi yapana ödenen ücret


Leave A Reply