Asi Irmağı Nerededir? Asi Irmağı’nın Coğrafi Konumu Özellikleri Hakkında

0
Advertisement

Asi Irmağı nerededir? Hatay ilimizde bulunan ve birçok mitolojik hikayeye esin kaynağı olan ters aktığına inanılan Asi Irmağı hakkında bilgi.

Asi Irmağı

Asi Irmağı

Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda Hatay ili topraklarında ırmaktır. Toplam uzunluğu 380 km, il sınırları içindeki uzunluğu 97 km’dir. Lübnan ve Antilübnan Dağları arasındaki El Bekaa Vadisi’nin Lübnan Dağları’na bakan yamaçlarından doğar kuzey yönünde akar. Suriye topraklarını geçip Hatay ili sınırından Türkiye’ye girer. Bir süre Türkiye-Suriye sınırı boyunca akar. Batıya dönerek Küçük Asi Irmağı ile birleşir. Güneybatı doğrultusunda 40 km boyunca akarak Büyük Karaçay, Küçük Karaçay, Hüseyinli Deresi, Kavash, Defne Suyu gibi Hatay topraklarında doğan küçük dere ve çayları alır. Samandağ’da bir delta oluşturarak Akdeniz’e dökülür. Asi Irmağı’nın akıttığı su bölgeye göre ortalama 4.13-5.04 m3/sn arasındadır.Irmak ve kolları Hatay ili’nde geniş ölçüde sulamada kullanılır. İl merkezi (Antakya) yakınında Defne Suyu üzerindeki hidroelektrik santralı kente elektrik sağlar.

Asi Nehri Lübnan’dan Suriye’ye, Oradan da Türkiye topraklarına aktığı için sınır aşan akarsu, Türkiye-Suriye sınırını oluşturduğu için sınır oluşturan akarsudur.

Asi Nehri

Asi Ters Mi Akar?

Dünyada ters akan tek nehir olarak kabul edilse de aslında ters akmaz. Sadece kaynağının yakınında bulunan denize akmayıp kıvrıla kıvrıla çok fazla bir alanı dolaşıp denize dökülmesinden kaynaklanmaktadır.Asi ismi de buradan gelmektedir. “neh-il maklup” olarak da isimlendirilir. Amik ovasını beslemektedir ve bir çok mitolojik hikayeye esin kaynağı olmuştur.

Advertisement

Asi nehri için birçok efsane bulunur. Bu efsanelerden bir tanesi Hz. Musa Kızıldeniz’i ikiye böldüğünde bu nehrinde ters akmaya başladığı şeklindedir.

Taşkınlar

Kış mevsimi ile ilkbaharda taşkınlar nedeniyle pek çok su baskını yaşanmıştır. Taşkınların sebebi çoğunlukla yağışlı dönemde Suriye’nin habersiz veya geç haber vererek barajlardan su bırakmasıdır

Hatayı kendi toprağı olarak kabul eden Suriye yönetimi Asi Nehri’ni de sınır aşan su olarak görmemektedir. Böylece suyun büyük bölümünden yararlanmaktadır. 1950’li yıllarda Asi’de 3 milyar 399 milyon m³ akım gerçekleşirken, günümüzde %30 azalma ile 2 milyar 400 milyon m³ akım gerçekleşmektedir. 1939 yılında Türkiye’ye bırakılan su 1 milyar 670 milyon m³ iken %67 azalma ile 529 milyon m³’e düşmüştür. 1950 yılında Türkiye’ye girişte yapılan ölçümde yıllık ortalama akım 50,5 m³/sn iken, 2005’te 16,8 m³/sn’ye düşmüştür. 1975 yılında Asi’nin suları tarımsal sulamaya uygun iken günümüzde ağır metaller ve amonyak kirliliği görülmektedir


Leave A Reply