Aşık Garip Kimdir, Eserleri Nelerdir

2
Advertisement

Aşık Garip Kimdir? Aşık Garip’in hayatı, biyografisi, eserleri. Aşık Garip hakkında kısa bilgilerin yer verildiği sayfamız.

Aşık Garip Kimdir?

Aşık Garip Kimdir?

Aşık Garip; Şaz şairidir. 16. yüzyıl sonuyla, 17. yüzyıl başı arasında Anadolu ve Azerbaycan’da yaygınlaşan halk hikâyesiyle yaşamının bu öyküye konu olduğuna inanılır. Yaratıcısı belli olmayan, ilk metin 1880’de taşbaskısı olarak yayıldı. Radloff kendi derlediği hikâyeyi 1869-1899’da yayımladı; Pertev Naili Boratov halk hikâyeleri geleneği içinde inceledi (1946).

Konuyu kendi anlatımlarıyla sunan yazarlar olduysa da (Selami Münir Yurdatap, Eflâtun Cem Güney) bu ürünler halk edebiyatı içinde değerlendirilemez. Özel yaşamıyla kişisel şiir ürünlerinin hikâyeye temel olduğuna inanılan Âşık Garip, baba mirasını dalkavuklarla savurduktan sonra saz çırağı olan Resul adlı Tebriz‘li bir gençtir. “Bâdeli Âşık” diye nitelenen yazgıyla düşte gördüğü Hızır’dan aşk dolusunu içer, özgün şiirlerle sanata başladığı gibi düşsel sevgilisi Şah Sanem’in yollarına düşer.

İki sevgilinin birleşme zorlukları, parasal engelleri yenmek için Âşık Garip’in diyar diyar gezip uğraşması, bilinen halk hikâyeleri çizgisinde konu ortaklıklarıdır. Bu esere yarı bir özellik kazandıran yan ise, Şah Velet’in, Sanem’den vazgeçip Garip’in kız kardeşiyle evlenmesi, Aşık Garip ile sevgilisinin de mutlu bir evliliğe kavuşmalarıdır. Bu iyimser ve olumlu konu, içindeki şiir örneklerinin gerçekliğiyle de desteklendiği için yüzyıllarca halk arasında ilgi çekmiştir.

Advertisement

2 yorum

Reply To isimsiz Cancel Reply