Aşık Paşa Kimdir, Eserleri Nelerdir

2

Aşık Paşa Kimdir? Aşık Paşa Hayatı, biyografisi, eserleri. Aşık Paşa ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kırşehir’de yer alan Aşık Paşa Türbesi

Aşık Paşa; Şair (? 1272 – Kırşehir 1333). Yazılı belgelere dayanmayan, sözlü menkıbelere yaslanan bir yaşam öyküsü vardır. Babalar Ayaklanması’ nda (1241) rol oynamış Muhlis Paşa’ nın üç oğlundan biri ve asıl adının Âli olduğu bile bir söylenti değerindedir. Birleşilen nokta, çağının dinsel kültürünü kazandıran medrese öğreniminden geçtiği, Sünniliğin savunmasını yaptığı, Anadolu halkına kendi diliyle tasavvuf ilkelerini açıklayıp öğretmeyi amaç edindiğidir.

Advertisement

Kırşehir dışında, bir tepe mezarlığının ortasındaki türbesiyle halk arasında kutsanan, ziyaret odağı sayılan bir değerdedir. Sanatsal değeri tartışmalı olan Garibnâme adlı 12 bin beyitlik tasavvuf mesnevisi (1330) ise, her şeyden önce Türkçeyi edebiyat dili yapan ulusçuluk bilinciyle önemlidir. Mecmualarda rastlanan şiirleri derlenerek yayımlandı (1936-1961). Garipname, şairin “Türklere hak yolunu göstermek, tasavvufun inceliklerini anlatmak, yanlış yollara gitmelerini engel olmak için Türkçe yazdığını” belirten satırları içeren mesnevisi. Farsça bir önsözle birlikte 12.000 beyit uzunluğundadır.

Mevlana’nın ünlü mesnevisi ile aynı ölçü kalıbında (Fâilâtün fâilatün fâilün) olan eser, evrenin oluşmasını konu edinen, Tanrı ve peygamberlerle İslâm büyüklerini ululayan kasidelerden oluşan bir giriş bölümüyle başlar. Her biri kendi içinde on küçük bölüm içeren on büyük bölümden öğretici, eğitici amaç bellidir: Dinsel inanç konularından başlayarak (1. bölüm, vahdet: birlik; 2. bölüm ikililer: dünya-ahiret, yer-gök gibi; 3. bölüm üçlüler: geçmiş, şimdiki zaman, gelecek gibi; 4. bölüm anasır-ı erbaa; taş, hava, su, toprak…) töresel değerlerle (yetinme, doğruluk, bağlılık, gerçek, şeriat, ibadet, erdem gibi) bu gibi konuları açıklamaya fırsat yaratan öykü, fıkra, âyet ve hadisler sergilenir. Dilce yalın ve açıkça da sanatsal etkisi çok sınırlı sayılır.


2 yorum

 1. Mahmut Seyfeli on

  Fotoğraf bir Osmanlı paşasına aittir. Âşık Paşa devrinde fotoğraf yoktu. Lütfen kaldırınız ve yerine Kırşehir’deki türbesinin fotoğrafını, Kırşehir Öğretmenler Parkındaki (şimdiki adıyla Masal Parkı) anıtını veya sembolik olarak çizilmiş portresini koyabilirsiniz. Teşekkürler.

  • Merhaba;

   İlginiz için teşekkürler. Sayfa üzerinde uyarınız üzerinde gerekli değişiklik yapılmıştır.

   Teşekkür ederiz.

Leave A Reply