Asistan Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Asistanlık mesleği nedir? Asistan ne iş yapar, Asistanlık mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

asistanAsistan

Asistanlar, üniversitelerde ve yüksek okullarda, bağlı bulundukları kürsünün öğretim ve uygulama çalışmalarında, öğretim üyelerine yardım ederler.

Öğretim üyeleri, üniversite ve yüksek okullarda görevli profesörler ve doçentlerdir. Asistanlar yani öğretim üyesi yardımcıları bir üniversite veya yüksek okulda, bağlı bulundukları kürsünün profesör ve doçentlerinin talimatına göre, öğretim ve uygulama çalışmalarında hazır bulunur; inceleme, araştırma ve tercümeler yaparak, öğretim üyelerine yardımcı olurlar. Bu arada öğrencilere, teorik ve pratik çalışmalarında rehberlik ederler. Asistanlar, üniversite ve yüksek okul hayatında çok faal bir rol alırlar. Her asistan, asistanlık yönetmeliğine göre seçilir ve bir yıl sonra asil kadroya geçer. Asil olarak tayini yapılan asistanlar, dört yıl içinde doktora tezlerini hazırlayıp doktora sınavını başarmak veya altı yıl içinde ihtisaslarını vermek zorundadır lar. Bir asistan doktorun doçent olabilmesi için doçentlik sınavını başarması gerekir.


Leave A Reply