Asit Nedir? – Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Asit ne anlama gelir? Asit kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
Aynı anda asit ve alkol gruplarını içeren bileşikler
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
Bromun hidrojenle birleşmesinden oluşan HBr asidi
Bir karbon ve iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu
Margarin yapımında kullanılan yapay yağ asidi
Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan, 4 °C’de billur durumunda katılaşan sıvı bir madde, oleik
Silikatların asitlerle birleşmesiyle elde edilen zayıf bir asit
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
Laktik asit
Borik asit
“Daha sonra karbonat yerine asit borik yutmak suretiyle bir sersemlik ettim.” – B. Felek
Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik
Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit, karınca asidi
Klor ile hidrojen bileşiği (HCl)
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C’de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3)
Yağlı maddelerin pek çoğunda palmitin durumunda bulunan, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çözünen beyaz, tatsız bir katı
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu
Formik asit
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu
Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C’de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4)
Klordan türemiş oksijenli asit, klorik (HCIO3)
Bütün canlı hücrelerde özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan kompleks asit gruplarından her biri
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C’de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
Kimyasal reaksiyonları hızlandıran veya sentetik reçinelerin sertleştirilmesinde kullanılan organik veya inorganik asitler ile bunların tuzları
Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik
Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl)
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C’de eriyen bir asit
Pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılan, izomerli kristal organik bileşik (C4H6O6)
Sitrik asit


1 Yorum

Leave A Reply