Asitlerin İyonlaşması Nedir?

0

Asitlerin İyonlaşması Nedir? Asitlerin iyonlaşması nasıl meydana gelir? 10. sınıf kimya konusu kısaca özeti.

Asitlerin İyonlaşması Nedir?

Suda çözündüğünde az ya da çok iyonlaşarak H+ iyonu oluşturan maddelere asit adı verilir. Bu tanıma göre, asit adı verilen maddelerin yapısında hidrojen atomu vardır. Maddenin suda çözünmesi sonucunda oluşan H+ iyonu elektron içermediğinden sadece protondur.

Asitler, hidrojen atomunun bir ametal iyonu ya da bir kök iyon ile oluşturduğu bileşiklerdir. Hidrojen atomu bir ametal olduğundan oluşan bileşik kovalent bağlıdır. Ancak asit molekülündeki hidrojen atomu elektron verme yatkınlığı en büyük ametal olduğundan dolayı suda çözündüğünde serbest hâle geçerek H+ iyonunu oluşturur.

Bu nedenle suda yalnız kalmaz ve bir su molekülüne bağlanır. Bu olay sonucunda da sulu çözelti ortamında \displaystyle {{H}_{3}}{{O}^{+}} iyonu (hidronyum) oluşur.


Leave A Reply