Aşk ve Aşık Olmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler Anlamları ve Açıklamaları

0

İçinden ve anlamında Aşk ve aşık olmak kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Aşk ve aşık olmak ile ilgili atasözleri, deyimler ve anlamları

Aşk ve Aşık Olmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Aşk ve Aşık Olmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

ATASÖZLERİ

 • âşığın gözü kördür
  ” kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.
 • âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır
  ” aşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur..
 • kumarda kaybeden aşkta kazanır
  ” halk arasındaki inanca göre kumar oynayan ve parasını kaybeden biri üzülmemelidir, böyleleri aşkta şanslıdırlar.
Aşk Olmayınca Meşk Olmaz:

ANAFİKİR : Bir işte başarılı olmanın ilk şartı, o işi sevmektir.

Advertisement

Kişi yaptığı işe kendini vermelidir. Yapması gereken her türlü fedakârlığı yapmalıdır. Bütün bunların olabilmesi için de kişinin yaptığı işi çok sevmesi gerekir. Çünkü sevginin yenemeyeceği hiçbir güçlük yoktur. Yapacağımız işlerde karşımıza çıkacak güçlükleri yenmek, kendimizi tümüyle işe vermek, kısacası başarılı olmak, işi sevmemize bağlıdır. Yoksa, sevilmeyen işler, hem arzu edilen sonucu vermez, hem de yapan için bir eziyetten öteye gitmez.

DEYİMLER

 • aşka gelmek
  ” bir şeyi yapmak için büyük bir istek duymak, coşmak, coşkunluk göstermek
 • pir aşkına
  ” karşılık gözetmeden veya karşılık görmeden tam inançla, gerçek bir sevgi ile anlamında kullanılan bir söz
 • aşka düşmek
  ” âşık olmak

Aşk Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Aşk” :
  1. Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor
  “Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi” – Yunus Emre
 • “aşk ağlatır, dert söyletir ” :
  “âşığın yüreği yaralıdır ve daima ağlar, bir derdi olan da herkese derdini anlatır” anlamında kullanılan bir söz
 • “aşk olmayınca meşk olmaz ” :
  “güçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez” anlamında kullanılan bir söz
 • “aşka düşmek ” :
  âşık olmak
 • “aşk olsun ” :
  1. beğenilmeyecek bir davranış, bir tutum karşısında kınama, sitem bildiren söz
  2. “aferin, helal olsun” anlamında bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildiren söz
  3. dervişler arasında kullanılan bir selamlama sözü
 • “aşka gelmek” :
  bir şeyi yapmak için büyük bir istek duymak, coşmak, coşkunluk göstermek
  “Cümle çiçek aşka gelir sallanır / Bülbül öter has bahçeler güllenir” – Âşık Ali İzzet
 • “aşkmerdiveni ” :
  bitki bilimi Eğrelti otu
 • “ilanıaşk ” :
  Karşı cinse aşkını bildirme işi
 • “karşılıksız aşk ” :
  Kişinin kendince yarattığı aşk, tek yanlı aşk
 • “yasak aşk ” :
  Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
  “Halit Ziya’nın romanı yasak aşklar üzerine kurulu.” – S. İleri
 • “yıldırım aşkı ” :
  Birdenbire oluşan aşk

Hazreti Mevlana’dan Aşka Dair Söylenmiş En Güzel Sözler – Mevlana Aşk Sözleri


Leave A Reply