Asklepios Kimdir?

0
Sponsorlu Reklamlar

Asklepios Kimdir? Asklepios tapınağı, özellikleri, hikayesi. Asklepios ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Asklepios

Asklepios; Eski Yunan mitolojisinde hekimlik tanrısıdır. Derde deva bulan, iyileştirici tanrı anlamındaki Paian ek adıyla bilinen Tanrı Apollon tüm hekimlerin babası ya da hocasıdır. Dolayısıyla, Asklepios da onun oğlu kabul edilir. Tesalya Kralı Phlegyas’ın kızı Koronis, Apollon ile sevişir ve ondan gebe kalır. Ancak sonra Arkadialı İskhys ile evlenir. Bu olayı tanrıya haber veren kutsal kuşu kuzgun, Apollon’un lanetine uğrar ve bembeyaz tüyleri kapkara olur. Apollon, kardeşi Artemis‘ten, Koronis ve kocasından öç almasını ister.

Tanrıça ikisini de odunların üzerinde diri diri yakar. Alevler Koronis’i saracağı sırada Apollon kendi kanından olan çocuğun yok olmasına katlanamaz, kadının karnını yararak çocuğunu çıkarır, büyütmesi için at adam Kheiron’a verir. Asklepios’a hekimlik sanatını doğanın içinde yaşayan, onun sırlarına ermiş olan Kheiron öğretir. Tesalya kralı kızını öldüren Apollon’dan öç almak için kutsal merkezi Delphoi’deki tapınağını ateşe verir. Apollon da kralı oklarıyla öldürerek Tartaros’a atar.

Asklepios, usta bir hekim olarak yetişmiş, hekimliğin ve cerrahlığın bütün bilgilerini edinmiştir. Ölüleri diriltmeye başlayınca baş tanrı Zeus çok kızar. Her hastayı iyi ederse kimsenin ölmeyeceğini, insanların tanrılarla boy ölçüşeceklerini düşünür. Asklepios’tan ölüleri diriltmekten vazgeçmesini ister. Ancak Asklepios, Minos’un oğlu Glaukos ve Theseus’un oğlu Hippolythos’u da diriltir. Baş tanrı doğal düzeni bozan Asklepios’un üstüne bir yıldırım salarak onu yakıp yok eder. Asklepios, sanatını kızı Hygieia ve Asklepiades (Asklepios oğulları) ile sürdürür.


Sponsorlu Reklamlar

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?