Assistant Housekeeper, Kat Hizmetleri Kat Yöneticisi Görevleri

0
Advertisement

Kat hizmetlerinde assistant housekeeper, kat yöneticisinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Maddeler halinde açıklaması.

Assistant Housekeeper

Ass. Housekeeper – Ass. Gouvernante (Kat yönetici); Otelin büyüklüğüne göre bir veya birden fazla olabilir. Genel kat yöneticisi ile personel arasında köprü vazifesi görür, iletişimi sağlar. Kat yöneticileri çalışmalarını genel kat yöneticisinin direktifleri doğrultusunda yürütür. Genel kat yöneticisinin niteliklerini taşımakla beraber, genel kat yöneticisi kadar tecrübesi yoktur. İyi bir kat idarecisi, genel kat yöneticisinin işini kolaylaştıran, yükünü azaltan önemli bir kişidir. Otelin büyüklüğü oranında sorumlulukları azalır veya artar. Kat yöneticisi genel kat yöneticisinden sonra dairenin tertip ve düzeni ile ilgili ikinci derece sorumluluğu olan kişidir.

Kat Yöneticisinin Günlük Görevleri:

– Personelin işe gelişini kontrol etmek, hasta olanları doktora göndermek,

– Üniforma, saç, tırnak, ayakkabı, çorap ve şahsî temizlik kontrolünü yapmak,

– Oda görevlilerine, günlük işleri dağıtmak; mümkün olduğu kadar oda görevlilerini aynı katlara vermeye dikkat etmek, fazladan verilen işler varsa, görevliye iyice anlatmak, gerekiyorsa yardımcı vermek,

Advertisement

– Genel kat yöneticisi ve diğer arkadaşlarıyle odalar hakkında görüşmek,

– Personelin işe geliş – gidiş saatlerinin kayıtlarını dikkatli tutmak,

– Temizlik, boyama, yenileme ile ilgili bilgileri en ince noktasına kadar genel kat yöneticisine aktarmak,

– Araç – gereçler bitmeden yenisini ısmarlamak,

– Tecrübesi yapılan araç – gereç hakkında rapor hazırlamak,

– Personelin şahsî problemleriyle ilgilenmek, iş verimini artırıcı önlemler almak,

Advertisement

– Müşteriler tarafından unutulmuş veya kaybedilmiş eşyaları, odalar hakkında tutulan raporları toplamak.

– Personel giderken beraberinde götürdüğü paketlerini kontrol etmek,

– Temiz üniformaları dağıtmak,

– Oda görevlilerinin yaptıkları odaları, kontrol ve takip etmek (Bu, iş günün 3/4 ünü kapsar.)

– Tamirat için gerekli talimatı, kayıp veya zarar görmüş eşya raporuna bakarak, ilgili servise vermek,

– Kontrol bittikten sonra, personelin bilmediği konular üzerinde durmak, öğretmek, yol göstermek ve hataları zamanında düzeltmek,

– Uyarı ve düzeltmeleri nazik bir tavırla yapmak,

– Personel arasında iş birliği sağlamak,

– Grup çalışmasına önem vermek.

Kat Yöneticisinin Aralıklı Yapacağı İşler :

– Envanter yapmak,

– Yeni alınan personeli eğitmek.

Advertisement


Leave A Reply