Astatin Nedir? Astatin Elementinin Özellikleri

6

Astatin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Astatin elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik cetvelin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elemettir. Halojenler ailesinin beşinci üyesi bir ametaldir. Periyodik cetvelde iyodun altında bş yere ilişkin “eka-iyod” olarak adlandırılan element, 1931-1943 yılları arasında bilim adamlarınca iyot, radon, radyum ve uranyum gibi elementlerin yanında arandı ancak bulunamadı. Elementin izotopunu 1940’da D. Corson, K. MacKenzie ve E. Segre bir siklotronda bizmutun, alfa tanecikleriyle bombardımanı sonucu elde ettiler. Daha sonra yapılan araştırmalar astatinin radyokatif bzunma sırasında bir ara ürün olduğunu göstererek doğada uranyum ve toryum izotoplarıyla denge halinde çok küçük miktarlarda izotoplarının varlığını saptadı. En uzun ömürlü doğal izotopu At-219 olup yarılanma süresi 0,9 dakikadır. Dğada bütün uranyum ve toryum minerallerinde U-238, U-235, Th-232 ve Np-237’nin bozunma ürünü olarak bulunur. Yerkabuğunun 1,6 km kalınlığındaki katmanında toplam olarak 69 mg astatinin bulunduğu sanılmaktadır.

Sembolü: At
Atom Numarası: 85
Atom Ağırlığı: 210
Elemet serisi: Halojen

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik

PERİYODİK TABLO

Astatinin, doğal ve yapay olarak kütle numaraları 210-219 arasında olan 20 izotopu bilinir. Bunlar arasında en uzun ömürlüsü yarılanma süresi 8,3 saat olan At-210 izotopudur. Doğada en az rastlanan elementlerdendir.

Astatin, periyodik çizelgedeki yerine göre halojenler ailesindendir ancak iyoda oranla daha fazla metalik özellik gösterir. Astatinin kimyasal özellikleri ultramikrokimyasal yöntemlerle incelenmiş ve bileşiklerinin varlığı ancak kütle spektrografisi yöntemiyle saptanmıştır.


6 yorum

  1. Sizin sitenizi actigimda guvei bir baglanti kirulamadi deniyor.
    Ancak ben bubub telefomumla ikgili oldugunu dusunuyorum.
    Uzun lafin kisasi siteniz bilgilendirici bir site..
    TESEKKUR EDER VE KOLAYLIKLAR DILERIMM.

Leave A Reply