Astroloji Nedir?

0

Astroloji nedir? Astroloji neden bilim değildir? Astroloji neyi inceler? Astroloji ile ilgili bilgi.

Astroloji Nedir?

Astroloji; Yıldız falıdır. Gökcisimlerinin, özellikle gezegenlerle yıldızların hareketleri ve varsayılan etkileri göz önüne alınarak insanların ve ülkelerin yazgısı üzerine sonuç çıkarma savında olan, hiçbir bilimsel temele dayanmayan uğraş dalıdır. Astroloji, kişilerin geleceğini, doğdukları sırada yıldızların ve öteki gökcisimlerinin konumlarına bakarak çıkarmaya çalışır. Bu işle uğraşanlara astrolog denir.

Advertisement

Astrolojinin, ilk uygarlıklara kadar uzanmakla birlikte, İsa’dan yaklaşık 1000 yıl önce Babü’de başladığı sanılır. Babilliler, gezegenler ve bunların hareketlerinin, kralların ve toplumların yazgılarını etkilediğine inanıyorlardı. Babil kültürü, sonradan Eski Yunan kültürünün etkisinde kaldığı zaman, astrolojileri de tüm Batı dünyasından etkilendi ve gelişerek doğuya yayıldı. Eski Mısır, Yunan ve Aztek gibi ülkelerdeki astrologların, son derece gelişmiş astrolojik sistemleri vardır. Hükümdarlar saraylarında, önemli kararlarından önce danışacakları astrologlar (müneccimler) bulundururlardı. Ancak kendi yazgıları ve devlet işlerinin ilerde nasıl gelişeceği konusunda araştırmalar yapmaları ve bunları halka yaymaları yasaktı. Bu nedenle birçok ülkede astrolojiyle uğraşmak çok tehlikeli bir işti. Yine de bu ülkelerdeki astroloji kaynakları edebiyat, din ve mitolojide önemli bir yer tutar.

İÖ 3. ya da 2. yüzyılda Yunanlılar, gezegen ve yıldızların her birinin ayrı etkileri olduğunu öne sürerek astroloji geleneğinde yeni bir çığır açtılar, özellikle bir kişinin doğduğu anda, gezegenlerin ve öteki gökcisimlerinin konumlarının, o kişinin alınyazısı ve kişiliği üzerinde etkili olduğuna inanılıyordu. Bu tür astrolojiye doğumsal antropoloji (natal astroloji) denir. Natal astroloji İS 2. yüzyılda Ptolemaios ile doruğa çıktı. Hem astronom hem de astrolog diye tanınan Ptolemaios, 4 ciltten oluşan ve bugün bile “astrolojinin İncili” olarak kabul edilen Tetrabiblos’u derledi.

Ortaçağda astroloji güncel bir konuydu. Fakat 16. ve 17. yüzyılda Copemicus ve Kepler, Güneş Sistemi’nin merkezinin Yer değil de Güneş olduğu kanıtlandıktan sonra, astrolojinin etkinliği giderek azaldı. Astroloji, Güneş, Ay ve gezegenlerin olumlu ve olumsuz titreşimler yaydığına inanır. Titreşimlerin birbirleriyle uyumlu ve iyi ya da uyumsuz ve kötü durumları, belirli bir anda gökcisimlerinin birbirlerine ve Yer’e yönelik konumlarıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte, astroloji her şeyi yazgı ve kısmete bağlamaz. Temelde, kişinin, gezegenlerin birbirlerine göre konumlarından daha güçlü bir gizil güce sahip olduğunu kabul eder.

Advertisement


Leave A Reply