Asya Kıtası’nda Endüstri

0

Asya kıtası ülkelerindeki endüstrinin gelişimi, özellikleri, Asya’daki sanayileşme ve endüstri ile ilgili bilgi.

Asya Kıtası’nda Endüstri

Asya Kıtası’nda Endüstri; İkinci Dünya Savaşı öncesinde gerçek anlamıyla endüstrileşmiş tek ülke Japonya iken, günümüzde çok sayıda Asya ülkesi, ileri bir endüstri kurma konusunda bilinçli bir çaba içindedir. Rusya Asyası, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkeler çağdaş bir endüstri oluştururken küçük ülkeler, başarılı kesimleriyle uluslararası piyasalara girmektedir. Madencilik kesiminin en gelişmiş olduğu yerler Rusya Asyası ile Japonya’dır. Çin ve Hindistan’da çelik ve kok üretimi önemlidir. Bölge ülkelerinin çelik tüketimleri hızla artmaktadır. Japonya, Hindistan, Rusya Federasyonu ve Tayvan’da alüminyum endüstrisi gelişirken Japonya, ileri teknolojide başı çekmektedir. Japonya, yüksek enerji gerektiren ve çevre kirlenmesine yol açan metalbilimi, bölge ülkelerine aktararak, başta elektronik olmak üzere, yüksek katma değerli ileri teknoloji ürünlerine yönelmiştir. Bu alandaki dışsatım payı 1972′ de % 12 iken 1980′lerin sonlarında % 30′a yükselmiştir.

Doğu Asya’da endüstrisi hızla gelişen öteki ülke Güney Kore’dir. 1950 ve 1960′larda dokuma, 1970′lerde radyo teyp gibi elektronik aygıtlar, 1980′lerde ise çelik, gemi yapımı, bilgi işlem birimleri, makine takım tezgâhları ve otomobil dışsatımı yapabilecek üretim düzeyine çıkmasına karşın, 1988′de 45 milyar dolara ulaşan dış borç, sürekli büyümektedir. Son yıllarda Doğu Asya ülkelerinde çok düşük işçi ücretlerinden yararlanan çokuluslu şirketler, fason üretim ve serbest ticaret bölgeleri oluşturdular (Hindistan, Güney Kore, Malaysiya, Filipinler, Singapur, Tayvan, Hong Kong, vb).

Kişi başına çok düşük bir ulusal gelire sahip olan Çin ve Hindistan, temel endüstriler için gerekli kaynaklar sağlayarak kendilerine gerekli ürünlerin büyük bölümünü günümüzde üretebilmektedir. Her iki ülke, ürünlerinin büyük bir bölümünü Batıda teknik yardım aktarımıyla, endüstrilerini çağdaşlaştırmak ve yaygınlaştırmak çabası içindedirler. Birçok endüstri dalında olduğu gibi kimya ve özellikle yapay gübre üretiminde Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri daha ileri düzeydedir. Japonya, Hindistan ve Çin’in, kimya sektöründe önemli işletmeleri vardır. Ancak, gübre kullanımı, Japonya, Tayvan ve Güney Kore’ye göre daha azdır. Japonya’ da azotlu gübre, Hindistan’da amonyum sülfat daha çok üretilmektedir.

Kâğıt üretimi artarken, ilaç ve kozmetik, başta Japonya’da olmak üzere bölgede hızla gelişen bir daldır. Güneydoğu Asya’nın uluslararası pazarlardaki en önemli ürünü dokumadır. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, ucuz Asya dokumalarına karşı önemli gümrük denetimi ve kotalar uygulamaktadır. Temelde pamuklu dokuma üretimi yapılmakta olup Japonya ve Hindistan yapay lifli dokumalar, ayrıca Japonya yünlü dokuma alanında Hindistan, Çin ile birlikte en büyük üretici ve tüketicilerdir. Ancak gerek bu ülkeler gerekse Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi daha küçük ülkeler, uluslararası pazarlara, her geçen gün daha büyük ölçülerde açılmaktadırlar. Asya ülkelerinin birçoğunda el sanatları önemli rol oynar. Yatırım kaynaklarının kıtlığı nedeniyle az yatırımla çok iş alanı açarak halkın geçimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmalar tüm ülkelerde özendirilmektedir.


Leave A Reply