Asya’da Konuşulan Diller

0
Advertisement

Asya’da konuşulan diller. Asya’da konuşulan diller bu dillere bağlı diyelikler ve Asya kıtası dilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Çok büyük bir kıta olan Asya’da bu büyüklükle oranlı olarak çok çeşitli kavimlerin yaşaması konuşulan dil ve diyeleklerin de çok çeşitli olmasına yol açmıştır. Yalnız Hindistan Yarımadası’nda 200 dil konuşulmaktadır. Bir tek Çin eyaletinde 108 çeşit diyelek olduğu tespit edilmiştir.

asya

Asya’da konuşulan dillerden çoğunun arasında bir akrabalık bulmak mümkündür. Arabistan, Irak ve Suriye’deki Arapça Sâmi dillerindendir. Hint-Arya dilleri en çok Hindistan’ın kuzeyinde konuşulur, bu topluluğa giren Hintçe ile Orduca Hindistan ve Pakistan’ın resmi dilidir. Hindistan’da bunlardan başka eski Sanskritçe’den gelme diller de konuşulur. Bunlar Sanskritçe ve eski İranca yolundan Farsça ve Kürtçe ile akrabadır. Öte yandan, Hint-İran dil topluluğunun da Hint-Avrupa dilleriyle yakın ilgisi vardır. Gene bir Hint-Avrupa dili olan Ermenice de Ermenistan’da konuşulur.

Hindistan’daki başka bir dil ailesi de Dravid dilleridir. Güney-Döğu Asya’da Çin-Tibet dil ailesinden olan diller konuşulur. Bu dil ailesi Tibet-Birman ve Çin-Tay olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Tibet-Himalaya dilleri, Assam dilleri, Birman-Arakan dilleri bu topluluğa girer. Çin-Tay topluluğuna giren başlıca diller de Çince, Siyam ve Annam dilleridir. Bazı bilginler Çin-Tibet dilleriyle Kuzey Amerika yerlilerinin dilleri arasında bir yakınlık görmüşlerdir.

Malaya Yarımadası 52 dilden meydana gelmiş Güney-Doğu Asya dilleri denilen bir dil topluluğunun yurdudur. İndonezya’da ise Malezya-Polinezya dilleri denilen, 263 dilden meydana gelme dil ailesinin batı kesimini teşkil eden İndonezya dilleri konuşulur.

Advertisement

Asya’daki diller arasında en belirli yeri olan Ve canlılığını her türlü şartlara rağmen koruyan başlıca dil Türkçe’dir. Türkçe, Kuzey-Doğu Rusya’nın 160° meridyendeki Yakutlar bölgesinden Türkiye ve Balkanlara varıncaya kadar uzayan binlerce kilometrelik bölgeye hâkim olmuştur. Milyonlarca kilometre karelik bir alanda konuşulan Türkçe-nin bütün Asya’ya yayılmış pek çok diyelekleri vardır.


Leave A Reply