Asyut Nerededir?

0

Asyut nerededir? Mısır’da yer alan Asyut kentinin tarihi ve Asyut ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Asyut - Mısır

Advertisement

Asyut Nerededir?

Asyut, asiut ya da assiout olarak da yazılır, Yukarı Mısır’ın en büyük yerleşim merkezi. Asyut ilinin (muhafaza) merkezi olan kent, Nil’in batı kıyısında ve Kahire’y-le Assuan’ın yarı yolunda yer alır. Irmağın suladığı vadinin genişliği burada 20 km’dir. İl, el-Ferafire Vahasını içine alarak Batı Çölüne doğru uzanır.

Eski Mısır’da Syut olarak bilinen kent, çakal başlı tanrı Vepvavet için tapınma merkeziydi. Orta Krallık döneminde (İÖ y. 2040-1786) Yukarı Mısır’ın 17 eyaletinin başkentiydi. Hiçbir zaman Teb’e karşı bir güç oluşturamadı, ama ünlü Darbü’l-Er-bain’i de içine alarak Doğu Çölünden Batı Çölüne uzanan kervan yolları üzerinde bir mola noktası olması nedeniyle, önde gelen bir ticaret merkeziydi. Helenistik dönemde çakal başlı tanrıdan dolayı Lykopolıs (Kurt Kenti) olarak bilinirdi. Burası Yeni-Platon-cu filozof Plotinos’un da (IS y. 205-270) doğum yeridir.

Ortaçağda Müslümanların yönetimi altındaki Asyut, ticari önemini korudu. Özellikle kent yakınında yetişen meyve ve tahılla birlikte Darfur’a ve Sudan’ın başka yerlerine ihraç edilen kaliteli dokumalarla dikkati çekti. Bu malları götüren kervanlar geriye dönerken köle, fildişi ve boya maddeleri getirirdi.

Eski geleneklerini sürdüren Asyut, bugün hâlâ gümüş işli şalların yapılmakta olduğu sayılı yerlerden biridir. Çömlekçilik, kakma ağaç işleri ve kilim dokumacılığı da sürmektedir. Modern dokuma fabrikaları ve kimyasal gübre üreten tesisler vardır. Kentin ve ırmaktaki limanı el-Hamra’nın hemen kuzeyinde Asyut Barajı (1902) yer alır. Baraj, Nil üstünde hafif kireçtaşından kurulmuş 832 m uzunluğunda bir settir. Orta Mısır’ın büyük bölümünü sulayarak kuzeye doğru yaklaşık 320 km boyunca Nil’e paralel uzanan ve el-Feyyum Vahasına giden bir kolu bulunan Bahr Yusuf Kanalını (eskiden İbrahimiye) besler. 1980’lerde baraj genişletilmiş ve hidroelektrik tesisleri eklenmiştir. Asyut’taki yükseköğrenim merkezleri arasında bir üniversite (1957) ve bir öğretmen okulu vardır. Kent ayrıca önemli bir Kopt Katolik merkezidir. Piskoposluk, Kahire’ deki başpiskoposluk tarafından yönetilir. Kentin güneybatısında yükselen kireçtaşı tepelerinde 12. Sülale’den (İÖ 1991-1786) birçok kişiye ait kaya mezarları vardır.

Advertisement


Leave A Reply