Ata Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Ata ne anlama gelir? Ata kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Baba
2. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri
“Ey kız gözüme huri görünürsün / Atan sevmez seni benden ziyade” – Karacaoğlan
3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri
gelenek olarak eskiden beri bilmek, yapmak, uygulamak
“Olanlardan sonra yine atadan babadan gördüğümüze döndük.” – T. Dursun K
“büyüklerinin sözünü tutmayıp onların gösterdikleri yoldan gitmeyenler toplum içinde ziyan olup giderler” anlamında kullanılan bir söz
“baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar” anlamında kullanılan bir söz
“ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir” anlamında kullanılan bir söz
“babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır” anlamında kullanılan bir söz
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel
“Her atasözü yerleşmiş bir itiyadın, bir âdetin, bir huyun söz biçimine girmesi, böylelikle perçinleşmesi demektir.” – N. Hikmet
Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk düzeni
Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre daha yayvan ve iri olan altın sikke
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sofralık olarak üretilen, beyaz renkli, iri ve yuvarlak taneli bir tür üzüm


Leave A Reply