Atasözleri Hakkında Bilgiler

0

Atasözleri neden kullanılır, ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Atasözleri ile ilgili olarak genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız.

Atasözleri Hakkında Bilgiler

Atasözleri Hakkında Bilgiler

Atasözleri kuşaktan kuşağa halk ağzından dolaşan, kimin söylediği bilinmeyen, bir takım gerçekleri kısa ve öz-bir şekilde ifade eden sözlerdir. Bir bakıma içinde doğdukları toplumun gelenek ve göreneklerini, karakterini, hayat anlayışını yansıtan bir özdür. Mayasında geçmiş ve yaşanmış tecrübelerin, köklü bir hayat anlayışının izi vardır. Genellikle kesin bir hüküm ifade derler.

Atasözleri, içinde doğdukları toplumun psikolojisini ve karakterini çözümlemede büyük rol oynarlar. Halkın malı oldukları için halk dilinin en saf ve değerli örnekleridir. Birçoğu derin felsefi konuları en basit hikmetlerle çözümler.

ATASÖZLERİNİ NİÇİN AÇIKLARIZ:

Atasözleri bir takım yaşanmış gerçekleri ve tecrübeleri kısa ve öz bir şekilde anlatan söz topluluklarıdır demiştik. Karakter yönüyle bir tür uyarmadır denilebilir. Genellikle mecazî bir anlatım yolu izlenir. Atasözlerinin gerçek anlamlarını, uyarmalarının amaçlarını ancak doğru düşünebilen, sezinleyebilen olgun bir zekâ kavrayabilir.

Atasözlerini açıklarken onun doğuşuna sebep olan olayı yaşar, aynı tecrübeyi edinerek o olayı yaratan nedenler ve niçinler arasında bir bağlantı kurarsak amacı kendi açımızdan kesin bir şekilde yansıtırız.

Yani, atasözlerini yerinde açıklayabilmek düşünme sezgi, çözümleme ve derleme yeteneğimizi gösterir, do-layısiyle, atasözleri fikir açıklamalarıdır.

ATASÖZLERİNİ AÇIKLARKEN DİKKAT EDECEĞİMİZ NOKTA:

Her atasözünün kuruluşunda bir amaç vardır. Örnek: «Damlaya Damlaya Göl Olur», sözünün amacı, tasarruf, «İşleyen Demir Işıldar» sözünün amacı, çalışmaktır. Bilindiği gibi mecaz, bir sözün veya söz gurubunun asıl anlamından başka bir anlam ifade etmesidir.

VECİZLER

Vecizeler atasözlerinden> farklı olarak kişilerin tecrübelere dayanan bir takım gerçekleri kısa ve öz bir şekilde ifade etmeleridir. Söz gelimi, «Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. Herrik».

Bunlar da atasözleri gibi kesin bir hüküm ifade ederler. Doğrulukları toplum tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiştir.


Leave A Reply