Atatürk Ankara’ya Neden Geldi

1

Atatürk Milli Mücadeleyi başlatması sonrası neden Ankara’ya geldi ve neden Ankara’yı Milli Mücadelenin Kurtuluş Savaşı’nın merkezi yaptı.


Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu müttefiklerinin yenilmesi sebebi ile mağlup sayılmış ve emperyalist devletlerin büyük bir akınına uğramıştı. Özellikle Sevr antlaşması sonrası yurdumuzun nefes dahi almasına izin verilmemiştir.

Advertisement

Yurdun hemen hemen büyük bir bölümü işgal edildi. Başta 1453 yılından beri Türklere ait olan İstanbul ve o dönemin en önemli şehirlerinden İzmir işgal edildi.

Ancak bu kara duruma rağmen umudunu kaybetmeyen “Geldikleri gibi giderler” diyen Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşının fitilini ateşledi. Anadolu halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılaşan Musfa Kemal sırası ile 12 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini yayınladıktan sonra 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresini ve nihayetinde de 4 Eylül 1919’da Sivas kongresini topladı.

Yurdumuzdaki tüm şehirlere haberler gönderilerek yeni kurulacak meclis için kendi şehirlerini temsil edecek vekillerin temsilcilerin belirlenmesi istendi. Ancak yurdun büyük bir kısmı işgal altında olduğundan bu temsilcilerin toplanması için uygun, güvenli ve aynı zamanda da hemen hemen her yere aynı uzaklıkta bir yere ihtiyaç duyuldu. İşte bu sebeple Mustafa Kemal Ankaralıların davetini geri çevirmeyerek seçilen temsilciler için Ankara’yı toplanma yeri olarak belirledi.

Mustafa Kemal ATATÜRk verilecek olan Kurtuluş Savaşı’nın en iyi Ankara’da idare edileceğine şiddetle inanıyordu. Yurdun tam ortasında ve tüm cephelere eşit uzaklıkta olan Ankara yönetim noktası olarak biçilmiş kaftandı.

Advertisement

Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk ve mahiyeti 27 Aralık 1919’da saat 14:00 civarlarında Dİkmen sırtlarından Ankara’ya giriş yaptılar.

Ankara halkı Mustafa Kemal Atatürk ve yanındakileri resmen bağrına bastı. Büyük gösteriler ile davul ve zurnalarla Atatürk Ankara’ya gelişi sebebi ile gösteriler yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk o gün oldukça duygulanmış ve kendilerini karşılayanlara yurdumuzun ulusumuzun içinde bulunduğu durumdan nasıl ve ne şekilde kurtulabileceğini anlatan bir konuşma yapmışlardır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya neden geldiği bu şekilde açıklanabilir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Kurtuluş Savaşı’mızın önemli mihenk taşlarından birisidir. Ulusumuzu temsil edece Büyük Millet Meclisi’nin açılacağı yeni yer ve geleceğin başkenti tayin edilmiş oluyordu bu şekilde.

Bu sebeple her 27 Aralık günü hem Ankara’lılar hem de tüm yurttaşlar için bir bayram günüdür. 27 Aralık günü Ankara baştan başa bayraklarla süslenir ve o gün şehirde büyük kutlamalar yapılır.

Advertisement


1 Yorum

Leave A Reply