Atatürk Devrimleri Hakkında Yazı

0

Atatürk devrimleri ile ilgili yazımız. Atatürk devrimleri neden yaptı ve toplumumuza neler kazandı konuları hakkında güzel bir yazı / kompozisyon.

Atatürk Kastamonu'da Şapka ile halkın arasında...

Atatürk Kastamonu’da Şapka ile halkın arasında…

ATATÜRK’ÜN Türk milletini yükseltmek için giriştiği devrimler, gerçekte yeni Türk Devletinin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920‘de Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile başlar. İlk önemli devrim, Türk milletinin kendi kendisini yönetmesidir. Millet bu hakkı, ne padişah fermanı ile, ne de fetva ile elde etmişti. Bu onun kanını dökerek kazandığı hakkı idi. Atatürk devrinde başarılan devrimler milletle devleti kaynaştıran bu özden ışık aldı.

Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden çeşitli kavimlerin çoğu Doğu kültürüne bağlı idi, imparatorluğun temeli de Doğu kültürüyle yoğrulmuştu. Padişahlık devrilip Türk milleti hür ve egemen bir devlet kurduktan sonra, kendisini ileri bir medeniyet düzeyine ulaştıracak tedbirleri almak imkanını buldu. İmparatorluğu batıran sosyal ve ekonomik uygulamaları ortadan kaldırmak, toplumu Batı dünyasına götürecek yolu temizleyip açmak gerekiyordu. Bu temizleme, Batıya yönelme hareketi, zamanın eline bırakılmış olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti belki daha yüzyıl Doğulu bir devlet olarak kalırdı. Çünkü çok geri kalmıştık; bizi çağdaş medeniyet seviyesine ancak, her bakımdan yapılacak köklü yenilikler, milletçe el ele verip başarılacak büyük hamleler ulaştırabilirdi.

Yeni devletin kurucusu Atatürk, yurdu, milleti Doğu’nun köhneleşmiş düşüncelerinden koparacak hamlelere girişti, 15 yıllık bir devre içinde (1923-1938) çeşitli alanlarda, içtimai, hukuki ve iktisadi hamlelerle, Türk toplumunu Batı medeniyeti yolunda İlerletti.

Atatürk toplum hayatında, eğitim, dil ve kültür alanlarında, ekonomi alanlarında başta olmak üzere tüm konular hakkında devrimler yapmaya çalışmış büyük bir liderdir.


Leave A Reply