Atatürk Haftası, 10 ila 16 Kasım hakkında bilgiler

0

Atatürk Haftası : 10 – 16 Kasım hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili açıklayıcı yazı.

Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Yurdumuzu kurtaran, Cumhuriyeti kuran Ata’mızı her yıl 10 Kasım’da saygıyla anıyoruz. Atatürk’ü anma ve tanıma etkinlikleri 16 Kasım’a dek aynı heyecanla sürüyor. Radyo, televizyon, gazete, dergiler O’nun kişiliğini, Türk ulusu ve Türk yurdu için yaptıklarını dile getiriyor. Her Türk O’nu çok iyi tanımak, ilkelerini benimsemek, kurduğu Cumhuriyeti yüceltmekten gurur duyar.

Zübeyde Hanım - Ali Rıza Bey

Zübeyde Hanım – Ali Rıza Bey

Atatürk, 1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dı. Öğrenimine mahalle okulunda başladı. Sonra çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi Ilkokulu’na devam etti. Askerî ortaokulda matematik öğretmeninin beğenisini kazandı. Bir gün O’na: “Oğlum, ikimizin adı da Mustafa. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın “Mustafa Kemâl olsun” dedi. Mustafa Kemâl, Harp Okulu’na girdi. 1905 yılında Harp akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

O yıllarda ülkemiz iyi yönetilmiyordu. Padişah gerçekleri yazanları, söyleyenleri, Arabistan’a, Libya’ya uzak diyarlara sürgün ediyordu, hapsediyordu. Mustafa Kemâl; “Gizli toplantılar yapıyor,” gerekçesiyle Şam’a gönderildi. Şam’dan doğduğu kente, Selânik’e geçti. Hareket Ordusu’yla Selânik’ten İstanbul’a geldi. Ülkeyi 33 yı| yöneten padişah II. Abdülhamit tahtından indirildi.

Balkan Savaşı başlayınca (1912) Mustafa Kemâl, İstanbul’a döndü. Sofya askeri ateşelik görevine atandı (1913).

Oradan Çanakkale Anafartalar Grup Komutanlığı’na gönderildi. Anafartalar’da İngiliz ve Fransız ordularını kesin bir yenilgiye uğrattı Düşmana: “Çanakkale geçilmez!” görüşünü kabul ettirdi. Çanakkale Zaferiyle savaş sona ermemiş, başka cephelerde üç yıl daha sürmüştü. Mustafa Kemâl, Filistin’deki Yıldırım Orduları komutanlığına getirildi. Ancak yapılacak bir şey yoktu. İş işten geçmişti, birlikte savaşa katıldığımız devletler yenilgiyi kabul etmişler, Osmanlı Devleti de yenik sayılmış, Mondros Silah Bırakışması imzalanmıştı.

Mustafa Kemâl, güney cephesinden İstanbul’a döndü. 1915’te Çanakkale’yi geçemeyen düşman gemilerini istanbul Limanında görünce: “Geldikleri gibi giderler.” sözlerini mırıldandı.

Mustafa Kemâl, 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla İstanbul’dan hareket edip 19 Mayıs 1919‘da Samsun’a çıktı. Gerçek amacı, Anadolu’daki dağınık kuvvetleri bir yönetim altında toplamak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak, Sevr Antlaşması’yla yurdumuzu bölüşen düşmanları yurttan kovmaktı.

O sıralar İzmir Yunanlılara, Adana Fransızlara, Antalya İtalyanlara, Samsun İngilizlere, İstanbul ise tüm galip devletlere verilmişti. Doğu Anadolu da Ermenilere verilmek isteniyordu. Türklere kala kala İç Anadolu, Ankara civarı bırakılmıştı.

Atatürk, padişaha askerlikten ayrıldığını bildirdi. Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaptı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da, TBMM’yi topladı. “Egemenlik Ulusundur!” İlkesiyle Türk ulusunun gür sesini padişaha ve tüm dünyaya duyurdu. Düzenli bir ordu kurdu. TBMM O’nu Türk Ordusuna Başkomutan seçti. Mustafa Kemâl’in yakın arkadaşı ismet İnönü komutasında Yunanlıları I. ve II. İnönü Savaşlarında yendik. Atatürk Sakarya ve Dumlupınar Savaşlarını kazandı. Yunan Ordusunu 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize döktü. Yurdumuzu düşmandan temizledi. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilân etti.

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Son Osmanlı yöneticilerinin yeniliklere, bilimselliğe kapalı yönetimleri, Avrupalıların çok ilerlemiş olması, Osmanlılardan altı yüz yılın hesabını soracak duruma gelmiş olmaları yurdumuzu geri bırakmış, yurttaşlarımız cahil, yoksul kalmıştı.

Bu gerilikten, yoksulluktan ulusumuzu kurtarmak çağdaş ve mutlu Türkiye yaratmak için Atatürk, 1924- 1934 yılları arasında peş peşe devrimler yaptı.

Bunlar:

* Halifelik kaldırıldı. (1924)

* Tekkeler ve türbeler kapatıldı. (1925)

* Şapka giyildi, fes yasaklandı. (1925)

*Yeni takvim ve saat kabul edildi. (1925)

* Türk Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

* Yeni Türk Alfabesi kabul edildi. (01 Kasım 1928)

* Lâiklik ilkesi kabul edildi. (1928)

* Türk Dil Kurumu kuruldu. (1932)

* Soyadı Kanunu kabul edildi. (1934)

TBMM, Mustafa Kemal’e ATATÜRK adını verdi. Atatürk askerlikte, devlet işlerinde gösterdiği üstün başarılarıyla Türk milletinin Ata’sı oldu, ünü dünyaya yayıldı. Yaptıklarını pek çok ulus örnek aldı. Türk gençliği, O’nun armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu kutsal emaneti koruyacak, yüceltecektir.

Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’te aramızdan ayrıldı. O’nu unutmayacağız; devrimlerine, ilkelerine her zaman bağlı kalacağız. Türk ulusunu sonsuza dek özgür ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bağımsız olarak yaşatacağız.


Leave A Reply