Atatürk Haftasında Neler Yapılır? Okulda Yapılan Etkinlikler Nelerdir?

0
Advertisement

Atatürk Haftasında okullarda yapılan etkinlikler nelerdir? Atatürk Haftasında nelerin yapılacağını, haftanın anlam ve önemini anlatan yazı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk Haftasında Neler Yapılır?

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü anmak, ilke ve inkılaplarını benimsemek ve benimsetmek, eserlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında “Atatürk Haftası” düzenlenir.

Atatürk Haftası, Atatürk’e duyduğumuz derin saygı ve bağlılığın bir kere daha belirtilmesine imkan veren bir hafta olarak düşünülmeli, anma programları kalıplaşmış olmamalı, günün gereklerine göre çeşitlendirilip, zenginleştirilmeli; programların düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici bir nitelik taşımasına dikkat edilmelidir.

Atatürk Haftasını anma programı, aşağıdaki çerçeve plan esasına göre yürütülür.

1- Hafta boyunca okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve derslerin özelliğine göre Atatürk’ü çeşitli yönlerden ele alarak (asker ve komutan, devlet adamı, önder, inkılapçı, insan, ülkücü, kişilik) belirtilmeli, öğrenciler aydınlatılır, Atatürk ile ilgili ödevler verilir.

2- Atatürk için yazılmış şiirler, yazılar, Atatürk’ün sözlerinden seçilmiş parçalar derste ve toplantılarda okunur.

3- Atatürk konusunda kompozisyon yarışması açılır. Atatürk’ün sözleri açıklatılır, Atatürk için yazılmış şiir ve yazılarla, Atatürk’ün resim ve fotoğraflarından alınan izlenimleri belirtici nitelikteki ödevler verilir.

Advertisement

4- Okullarda Atatürk köşesi düzenlenir. Bu köşede Atatürk’ün büstü, madalyon, gravür, resim ve fotoğrafları sergilenir; Atatürk’ün vecizeleri ile ilgili tablo ve levhalara yer verilir.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

5- Okullarda Atatürk ile ilgili kitapları bir araya toplayan “Atatürk yayınları sergisi” açılır.

6- Hafta içinde her dereceli okulda, öğrencilerin, öğrenci velilerinin, halkın katılması ile en az bir defa salon toplantısı yapılarak Atatürk anılır.

7- Atatürk ile ilgili hatıralar derlenir, sınıfta ve toplantılarda anlatılır.

8- Okulların yayınladıkları gazete ve dergilerin Kasım sayıları “Atatürk Özel Sayısı” olarak çıkarılır.

Advertisement

9- Çevredeki yetkili kişilerden, öğretmenlerden faydalanılarak konferanslar verilir.

10- Müsamere faaliyetleri de ihmal edilmeden, Atatürk ile ilgili piyesler, temsiller yapılır.

Atatürk Büyük Bir Lider

Evet, Atatürk gerçekten büyük bir liderdi. Mükemmel bir askeri lider olan Mustafa Kemal Atatürk, mağlup ve parçalanmış bir Türk toplumunu bir araya getirmeyi başardı. Toplumsal geri kalmışlığın son kalıntılarını da kaldırdı ve yüksek eğitim düzeyine, okuryazarlığa, entelektüel güce, cinsiyet eşitliğine ve ulusal birliğe sahip modern, laik bir ulus yarattı.


Leave A Reply