Atatürk Hakkında Kompozisyon

1

Atatürk hakkında, Atatürk ile ilgili Atatürk’ün fikirleri ile ilgili kompozisyon. Atatürk kompozisyonu

Atatürk Hakkında Kompozisyon

Advertisement

FİKİR VE ATATÜRK

Atatürk, ulusumuzun kaderini değiştiren, tarih yaşantısında ona yeni ve ileri bir yer veren eşsiz devrimcidir.

Atatürk, Batılı olmanın, ulusal benliğimizde kendimize dönüşü sağlayan medeniyetçilik demek olduğunu kavrayan ilk Türk’tür. Atatürk, değeri her yıl biraz daha anlaşılan, her yıl biraz daha büyüyen liderdir.

Atatürkçülük ise, ulusumuzu çağdaş uygarlığa eriştirecek bilimsel, teknik ve sosyal kalkınmanın ilkelerine yürekten bağlılık ve bu ilkeleri gerçekleştirme ülküsüdür.

Her yıl 10 Kasım gününde büyük Ata’ya sevgi ve şükranlarımızı bir kere daha belirtirken, O’nun Fikir Atatürk olarak yaşayan varlığının ölümsüz değerini kavramaya çalışmak, başta gelen ödevimiz olmalıdır. Atatürk’ü sağa ve sola çekmeğe çabalamanın boşluğu artık gün gibi meydandadır. Atatürk, Türk Ulusu ile birlikte uygarlığın gerektirdiği, bilim ve tekniğin gösterdiği ışıklı yoldadır. O’na, ancak birbirimize yaklaştıkça, birbirimizi aklın ve özgürlüğün ışığında anlamaya çalıştıkça lâyık olabileceğimizi bilelim.

Advertisement

Hareketli Atatürk Gifleri

Duyan yürek ve düşünen bir baş için Atatürk‘e inanmak ve O’nu sevmek; O’nun fikirlerini benimsemek, O’nun özlediği mutlu Türkiye’yi yaratmak için çalışmak demektir.

Birbirimizi sevelim, birbirimize inanalım ve el birliği ile çalışarak vatanımızı çağdaş uygarlığa ulaştırmanın sevincini Atatürk’le birlikte paylaşalım.


1 Yorum

Leave A Reply