Atatürk İlke ve İnkılaplarının Özelliği Nedir?

0

Atatürkçülüğün yani Atatürk İlke ve İnkılaplarının özelliği nedir? Ülkemize ve cumhuriyetimize neler kazandırmıştır?

Atatürk ve Şapka Devrimi

Atatürk Kastamonu’da Şapka ile halkın arasında…

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Özelliği Nedir?

Atatürk ilke ve inkılapları, tam bağımsızlığı, milli egemenliği, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaşlaşmayı hedefler. Tüm bunların gerçekleşmesi ise milli birlik ve beraberlikle düşünülebilir. Dolayısıyla ilke ve inkılaplar Türk milletinin ihtiyaçları, hatta tarihi hadiselerin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Yine bu nedenledir ki, kişisel bir düşünce değil milli bir anlayış oluşturur.

Advertisement

Mustafa Kemal’in bu hareketi başlattığı nokta ise 19 Mayıs 1919 Samsun’dur. Bundan sonra kazanılan zaferler sadece askeri olarak değil siyasi, ekonomik, sosyal olarak da kendini göstermiş ve Türkiye tam bağımsız hale gelmiştir. Böylece dünya devletleri arasında yepyeni durumu ile yerini almıştır.

Atatürkçü yönetimde devlet milli irade esasına dayanır. Bu da devletin oluşumundaki anahtardır. Devletin oluşumundaki diğer anahtar ise milli birliktir. Bunu sağlayan iki öge vardır: Milli tarih, milli dil.

Bu nedenle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Böylece Türk milleti çağdaş uygarlık seviyesine erişirken milli kültür ve şuurundan uzaklaşmamış, Batı’yı taklit etmeden kendi kültürel öğelerinin süzgecinden geçirdiği inkılapları demokratik yaşama uygun laik bir biçimde uygulamaya başlamıştır.

Advertisement


Leave A Reply