Atatürk İlkeleri İle İlgili Bilgi

0

Atatürk ilkeleri nelerdir? Atatürk ilkelerinin Özellikleri, kısaca maddeler halinde açıklaması. Atatürk ilkeleri ile ilgili bilgi.

Atatürk İlkeleri İle İlgili Bilgi

Advertisement

Atatürk İlkeleri İle İlgili Bilgi

ATATÜRK İLKELERİ

Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin temelini oluşturur. Bu ilkeler; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Türk devletini sağlam temeller üzerine kurmak için yapılan inkılaplar bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır.

Cumhuriyetçilik:

-Ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcuğu bir ilkedir.

-Bir yönetim ilkesidir.

-Bir devlet biçimidir.

Advertisement

-İlkenin özü Cumhuriyet’i korumak ve benimsemektir.

*TBMM’nin açılması, Cumhuriyetin ilanı ve saltanatın kaldırılması bu ilke doğrultusunda yapılmıştır.

Ulusçuluk (Milliyetçilik):

-Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların ortak geleceğini ifade eder.

-Toplumsal ilerlemeyi, milletini sevme ve yüceltmeyi amaçlamaktadır.

*Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının açılması bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardır.

İnkılapçılık:

-Atatürk ilke ve devrimlerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Advertisement

-Uygulanması ile eski devlet düzeni yıkılmış, yeni devlet düzeni kurulmuştur.

-Ülkenin her alanda ve sürekli yenileşmesi anlamındadır.

*Yeni Türk harflerinin kabulü, kıyafet inkılabı bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.

Devletçilik:

-Ekonomide kalkınma görevinin devlete ait olmasıdır.

-Halkın da girişimlerine olanak sağlanır.

*İzmir İktisat Kongresi devletçilik ilkesi doğrultusunda toplanmıştır.

Laiklik:

-Devlet sorunlarının dine değil, akla ve bilme göre çözümlenmesidir.

-Din ve vicdan özgürlüğünü amaçlamıştır.

-Hukuk kuralları ve eğitim işleri dinin etkisinden kurtarılmıştır.

Halkçılık:

-Cumhuriyet ve Ulusçuluk ilkelerinin doğal sonucudur.

-Halk arasında eşitliği amaçlar.

Advertisement

-Hiçbir sosyal gruba ayrıcalık vermeyi kabul etmez.

-Halkçılık ilkesine göre yanlan bazı inkılaplar; Soyadı Kanunu, Medeni Kanun.

Bütünleyici İlkeler:

Ulusal Egemenlik
Ulusal Birlik ve Beraberlik
Ülke Bütünlüğü
Özgürlük ve Bağımsızlık
Yurtta Barış, Dünyada Barış
Akılcılık ve Bilimsellik
Çağdaşlık ve Batılılaşma
İnsan ve İnsanlık sevgisi


Leave A Reply