Atatürk İnkılapları İle İlgili Kısa Yazı

0

Atatürk inkılapları nelerdir ve neden önemlidir? Atatürk inkılaplarının gerekçesi, yapılması ve önemi ile ilgili kısaca bilgi, yazı.

Atatürk İnkılapları

Advertisement

Atatürk İnkılapları İle İlgili Kısa Yazı

Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra sıra ülkeyi bir baştan bir başa yenilemeye gelmişti. Her şeyden önce yönetim şeklinin belirlenmesi gerekiyordu. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilerek bu soruna son verildi.Daha sonra laik devlet ve toplum düzeninin önündeki engellerden biri olan Halifelik kaldırıldı. Yeni bir anayasa hazırlanarak tüm bunlar güven altına alındı (1924 anayasası). Kadının toplum hayatındaki yerinin erkekle eşit konumda olabilmesi ve evlenme-boşanma-miras işlerinin düzenlenmesi amacıyla Medeni Kanun kabul edildi. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı verildi.

Her şeyin temelinde iyi bir eğitim yattığını bilen Atatürk eskimiş eğitim kurumlarını kapattırıp, öğretimi modernleştirmek ve eşit hale getirmek için çalışmalar yaptı. Bu amaçla TBMM Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu çıkardı. Halkın konuştuğu dile uygun bir alfabe kullanabilmesi içinse yeni Türk Alfabesi kabul edildi.

Kıyafette değişiklik, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik ile modernleşme yolunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Köylüye ve sanayiciye büyük kolaylıklar sağlayan kanunlar kabul edildi. Yeni bankalar açıldı. Çiftçilere tarımda modern usuller öğretildi. Böylece Türk Milleti uygarlaşmanın önündeki engellerden kurtulmaya başladı.

Advertisement


Leave A Reply