Atatürk İnkılapları Nelerdir?

5

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar, devrimler nelerdir? Atatürk inkılapları ile ilgili bilgi..

Atatürk, kısa zamanda gerçekleştirdiği inkılapları zorla değil, halka faydası, iyiliğini anlatarak kabul ettirmiştir. Böylece çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ideali de kısa zamanda gerçek meyvelerini vermiştir. Bu devrimlere kısaca değinelim.

Advertisement

Saltanatın kaldırılarak, Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasanın kabulü ve kadın hakları ile siyasal inkılaplar sağlandı. Şeriat mahkemelerinin kaldırılması, Medeni kanun ve ceza kanununun kabulü ile Hukukta İnkılaplar yapıldı. Latin harfleri ile meydana getirilen Türk alfabesinin kabulü, medreselerin kaldırılması, eğitim eşitliğinin sağlanması ve Darulfünun’ün üniversiteye dönüştürülmesi ile Milli Eğitimde inkılaplar yapıldı. Halifeliğin kaldırılması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, tekke ve zaviyelerin kaldırılması ile Laikliğe ait inkılaplar gerçekleşti. Saat ve takvimin ölçü birimlerinin değiştirilerek medeni dünyadakilerin kullanılması, soyadı kanunun kabulü, batılılaşmaya ait inkılapların yapılmasını sağladı. Fes, sarık, çarşaf, peçe, şalvar, cübbe atılarak şapka ve medeni dünya giyecekleri giyilerek giyimde inkılaplar yapıldı.

Bütün inkılaplar, bir bütün halinde daha medeni olmamızı sağladı. Milletçe mutlu, güvenli yarınlara ulaşmamızı gerçekleştirdi.

Bugünkü ve gelecekteki aydınlık yolumuzu gösterdi. İnkılapları benimsemek, sevmek, sevdirmek, korumak ve yaşatmak, her Türk’ün başta gelen görevidir.


Advertisement


5 yorum

Leave A Reply